Project

Integrated toolbox for cross-sectoral forward looking assessments and scenarios

Het onderzoek is gericht op een WR model-gebaseerde integrale benadering (toolbox), voor toekomstgerichte, sectoroverschrijdende analyses en scenario's op het gebied van een circulaire en klimaat-positieve samenleving. Technische, economische, ecologische en sociale processen en doelen worden integraal op verschillende schaalniveaus onderzocht.

Het brede scala van doelstellingen is gebaseerd op de EU-Bioeconomy strategie, het klimaatakkoord, de doelstellingen voor blauwe groei en duurzame ontwikkelingsdoelen. De scenario's omvatten een constructie van een referentie scenario van de gehele bio-economie tot 2050 (2100) en tevens gekwantificeerde effecten van klimaatverandering en verschillende circulaire economie- en mitigatiescenario's (technische verandering, beheersopties, vermindering van voedselverliezen en verspilling, dieetwijzigingen). Trade-off en synergie-effecten tussen schalen en doelen zullen worden geïdentificeerd.

Publicaties