Project

Klimaatbestendige inkoop van landbouwproducten in Afrika

De effecten van klimaatverandering hebben een grote impact op de productie en inkoop van landbouwgrondstoffen in veel Afrikaanse landen. Extreme weersomstandigheden, zoals droogte en zware regenval, zetten producten zoals granen, koffie, groenten, fruit en vele andere gewassen onder druk. Boeren, investeerders en handelaars hebben behoefte aan meer inzicht in de verwachte gevolgen, zodat ze zich hier adequaat op kunnen voorbereiden.

Wageningen University & Research (WUR) wil een kader voor het Afrikaanse continent ontwikkelen ter ondersteuning van klimaatgevoelige besluitvorming, een uitgangspunt voor het definiëren van mitigatie- en aanpassingsstrategieën. Op basis van dit kader wordt een interactief dashboard gecreëerd voor mogelijke schaalbare oplossingen.

Dit instrument zal de strategische besluitvorming verbeteren ter bevordering van de klimaatbestendigheid van de productie en inkoop van landbouwproducten en investeringen in toeleveringsketens in Afrika.

In kaart brengen, analyseren en verbeteren

In het publiek-private samenwerkingsproject Klimaatbestendige inkoop van landbouwproducten in Afrika (2021-2024) wordt gezocht naar een antwoord op de volgende vragen over productie, inkoop van landbouwproducten en investering:

  • Wat zijn de gewas- en regiospecifieke klimaatrisico's en -kansen? Het onderzoek op dit gebied zal worden ondersteund door gewasgroeimodellen, extrapolaties en voorspellingen van verschuivingen in productieregio's, inclusief de gewasproductiviteit in verschillende klimaatveranderingsscenario's en de geschiktheid van de huidige productieregio's.
  • Wat zijn de belangrijkste pijlers en haalbare bestrijdings- en aanpassingsstrategieën voor specifieke gewassen en de regio's waar deze worden verbouwd? Deze strategieën omvatten onder andere gewasveredeling, veldbeheer, precisielandbouw en veranderingen in transport, logistiek, risicoprofilering en vroege-waarschuwingssystemen. Ook wordt gekeken naar financiële middelen zoals de mogelijkheid om  veld- en waterbeheer te laten verzekeren.
  • Welke verbeterde strategische opties voor inkoopinvesteringen zijn levensvatbaar? Wat is het verschil tussen kleinschalig en grootschalig wat betreft efficiëntie, logistiek, kwetsbaarheid, lokale mogelijkheden om te investeren in technologie, etc.

Deze webpagina wordt voortdurend geactualiseerd. Blijf ons volgen voor de nieuwste resultaten en inzichten.

Foto:
Sunshine Seeds/Shutterstock.com

Doe mee

Wilt u uw inkoopstrategie voor landbouwproducten ontwikkelen of aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? Doe mee aan dit project en help bij de ontwikkeling van bewezen en haalbare oplossingen op basis van de nieuwste technologieën en geïntegreerde kennis van alle landbouw- en klimaataspecten, die u direct in uw organisatie kunt toepassen. Neem contact op met Willem Ruster, Programmamanager Verduurzamen in de Agri & Food-keten.