Showcase

Meer aandacht voor eten en drinken in zorg voor ouderen binnen het sociale domein

Een gezond voedingspatroon op latere leeftijd draagt bij aan een betere vitaliteit en gezondheid. Helaas voldoet het voedingspatroon van veel thuiswonende ouderen in Nederland niet aan de ‘Goede Voeding’-richtlijnen. Ook komt ondervoeding regelmatig voor, met name bij ouderen die afhankelijk zijn van zorg.

Kennis en bewustzijn van thuiswonende ouderen over het belang van gezonde voeding en de samenstelling van een gezond voedingspatroon is vaak zeer beperkt. Ook huisartsen en zorgmedewerkers hebben vaak weinig kennis over gezonde voeding.

Doel en aanpak

In deze casus richten we ons op de doelgroep ouderen die huishoudelijke hulp krijgt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We onderzoeken of we de taken van de huishoudelijke hulp kunnen uitbreiden met aandacht en ondersteuning op het gebied van gezonde voeding.

De huishoudelijke hulp komt regelmatig over de vloer bij deze kwetsbare ouderen en is goed op de hoogte van de persoonlijke situatie. Er wordt een training, informatiemateriaal en een checklist ontwikkeld voor huishoudelijk medewerkers om ze kennis en vaardigheden bij te brengen om met de ouderen samen kleine stappen te zetten naar een gezonder voedingspatroon.

De beoogde impact

Op korte termijn verwachten we dat de casus bijdraagt aan meer bewustzijn bij ouderen over het belang van gezond eten en drinken en de samenstelling van een gezond voedingspatroon. Ook hopen we veranderingen in het voedingspatroon te zien. Als de ouderen gezonder gaan eten en drinken, zal dit op lange termijn bijdragen aan een betere vitaliteit.


Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.