Showcase

Minder ondervoeding in zorgcentra Pennemes en Mennistenerf

Ondervoeding is een groot probleem bij ouderen in woonzorgcentra. Veel ouderen krijgen niet genoeg eiwit, vezels en groente en fruit binnen. De woonzorgcentra Pennemes en Mennistenerf willen een nieuwe gezonde en duurzame voedselvisie ontwikkelen.

De bewoners zijn ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. De meeste bewoners zijn beperkt in hun mobiliteit, waardoor hun fysieke voedselomgeving volledig wordt bepaald door het woonzorgcentrum waar ze in verblijven. De woonzorgcentra hebben een centrale keuken en de ambitie om meer gezonde en duurzame voeding aan te bieden. In deze casus willen we dit proces monitoren en het effect van deze nieuwe voedselvisie op de van de bewoners in kaart brengen.

Doel en aanpak

Een gezond voedingspatroon bij de bewoners van de twee woonzorgcentra bevorderen door middel van het aanpassen van hun sociale en fysieke voedselomgeving.

De beoogde impact

  • Sociale voedselomgeving: Het verhogen van het draagvlak voor gezonde voeding bij het maaltijdaanbiedend personeel (facilitair management, keukenpersoneel, zaalpersoneel, zorgpersoneel en vrijwilligers).
  • Fysieke voedselomgeving: Het introduceren van meer groente, fruit en ei eiwitrijke en vezelrijke producten op verschillende maaltijdmomenten en locaties.

Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.