Showcase

Optimalisatie van ProMuscle in de praktijk

ProMuscle is een wetenschappelijk onderbouwd leefstijlprogramma dat eiwitrijke voeding combineert met krachttraining. In het project ‘ProMuscle in de Praktijk’ hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van het leefstijlprogramma op spierkracht, spiermassa en functioneren. Deelnemers aan het onderzoek waren (pre-)fragiele ouderen die nog zelfstandig thuis wonen.

Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met diverse lokale zorgorganisaties, gemeentes en sport- en beweegaanbieders. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend, maar hebben betrekking op een specifieke doelgroep in een specifieke setting.

Doel en aanpak

Doel van deze casus is om te onderzoeken hoe het leefstijlprogramma aangepast kan worden zodat het ook geschikt is voor andere doelgroepen en settings met behoud van de kernelementen. Voor dit onderzoek hebben we een aantal partijen geïdentificeerd die aan de slag willen met de implementatie van ‘ProMuscle in de Praktijk’.

In samenwerking met deze partijen gaan we in pilots in real-life gegevens verzamelen over de effectiviteit van het leefstijlprogramma en over de aanpassingen aan het programma die nodig zijn om het goed te kunnen implementeren (best practices).

De beoogde impact

Een geoptimaliseerde versie van het leefstijlprogramma ProMuscle, dat door praktijkprofessionals geïmplementeerd kan worden in de praktijk en dat succesvol is in het verbeteren van spiergezondheid bij zowel ouderen die zelfstandig thuis wonen als ouderen in een zorginstelling. Wageningen Food & Biobased Research zal de interventie beheren.


Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.