Nieuws

Science Advances: Meer armoede en voedselonzekerheid in lage en middeninkomenslanden tijdens de eerste Covid golf

article_published_on_label
5 februari 2021

Veel mensen in landen als Bangladesh, Burkina Faso, Colombia, Ghana, Kenia, de Filippijnen, Nepal, Rwanda en Sierra Leone hebben zware economische klappen gehad door de eerste Covid golf en wisten vaak niet waar hun volgende maaltijd vandaan moest komen.

Een internationale groep onderzoekers, waaronder ontwikkelingseconoom Maarten Voors van Wageningen University en Research deden telefonisch onderzoek bij meer dan 30.000 mensen in deze lage en middeninkomenslanden. Zij hoorden dat de meeste huishoudens financieel achteruit kelderden tijdens de pandemie en moeite hadden om aan genoeg voedsel te komen. Het hele onderzoek is te lezen in het gezaghebbende magazine Science Advances.

Informele economie

De Covid pandemie en bijbehorende maatregelen hebben wereldwijd voor economische achteruitgang en malaise gezorgd. Maar lagere en middelinkomenslanden werden economisch het hardst geraakt. De ondervraagde huishoudens zijn deel van de zogenaamde informele economie, waar officiële cijfers geen vat op hebben. Je moet dan denken aan mensen die werken op boerenbedrijfjes, in naaiateliers, marktkooplui en de vervoersbranche. Maarten Voors: ”Het bijzonder is dat we het economische effect van de pandemie in zo veel landen systematisch inzichtelijk hebben kunnen maken. “

Voedselonzekerheid

Vijftig tot tachtig procent van de huishoudens in Bangladesh, Burkina Faso, Colombia, Ghana, Kenia, Rwanda en Sierra Leone zagen hun voedselzekerheid achteruit gaan, met grote onderlinge verschillen. In Sierra Leone was het probleem het grootst. Hier was 87% van de huishoudens gedwongen maaltijden over te slaan. In Kenia hadden 48% van de huishoudens honger en op het platteland in Bangladesh was dit percentage 69%. Ook kelderde voor een groot deel van de respondenten het inkomen. In de helft van de onderzochte landen had maar liefst 70% van de mensen een terugval in inkomen.

Andere conclusies

De economische malaise ten gevolge van de lockdown en de voedselonzekerheid die daaruit voortkomt komt niet alleen. De pandemie heeft ook andere ellende veroorzaakt. Zo waren de scholen in alle onderzochte landen gesloten. Mensen hadden minder toegang tot de dokter, prenatale zorg en vaccinaties. Sociale vangnetten en hulp varieerden per land, maar schoten vaak te kort.

Wat te doen?

Maarten Voors, ontwikkelingseconoom bij Wageningen University en Research vindt het geen ver van mijn bed onderzoek: ”Decennia van vooruitgang in de strijd tegen armoede dreigen verloren te gaan. Er moet nu geïnvesteerd worden in ontwikkelingshulp. De World Bank schat meer dan 120 miljoen mensen in armoede zullen vallen als gevolg van de crisis.”

Hij is al bezig met een nieuw onderzoek. Dit keer naar de effecten van de Covid pandemie op de al sociaal zwakkere huishoudens in Bangladesh, Kenia en Sierra Leone, huishoudens waar de man des huizes weg is en het inkomen laag. Ook kijkt Voors met collega’s hoe het een jaar later gaat, diep in de tweede golf. Voors: “Wat je ziet is dat bijvoorbeeld landbouwers of mensen met een klein bedrijfje door de ellende van vorig jaar niet hebben kunnen investeren. Zij komen er niet meer bovenop in de tweede of derde golf. En er is nu nog meer malaise bijgekomen. Geweld binnen het huishouden is zeker erger geworden.”