Project

Transitiepaden

Huidige configuraties van voedselsystemen worden geconfronteerd met complexe uitdagingen op bijv. urbanisatie, klimaatverandering, die transformatie vereisen. Dit project richt zich op uitdagingen die stakeholders tegenkomen tijdens de transitie naar duurzame voedselsystemen die een bijdrage leveren aan Zero Hunger. Het onderzoekt hoe dit proces effectief ondersteund en gefaciliteerd kan worden.

Samenvatting

De huidige inrichting van voedselsystemen in veel regio's van de wereld belemmert het simultaan bereiken van de verschillende SDG’s, met name die gaan over ‘zero hunger’, verantwoorde productie en consumptie en klimaat. Transities zijn nodig om urgente problemen aan te pakken als de toename van de (stedelijke) bevolking, veranderende maatschappelijke eisen en klimaatverandering.

Dit KB-project onderzoekt hoe transitieprocessen effectief ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden, met name hoe stakeholders kunnen worden betrokken en geactiveerd. Een van de instrumenten daarbij is het gezamenlijk vormgeven van transitiepaden, waardoor duidelijk wordt hoe het doel van een duurzamer voedselsysteem (zonder honger) kan worden bereikt. Deze benadering vereist een transdisciplinaire aanpak, waarbij gebruikt gemaakt wordt van verschillende wetenschappelijke disciplines, instrumenten en methodologieën.

Het project bouwt voort op internationale ervaring en de eigen portfolio van Wageningen UR en brengt deze kennis en ervaring samen in een raamwerk dat de uitdaging van het voedselsysteem beschrijft, verschillende transitiepaden verkent en inspiratie geeft voor het gebruik van verschillende instrumenten en benaderingen. Het project beschrijft en analyseert verschillende cases van effectief transdisciplinair werk en advies over het uitvoeren van dergelijk werk in verschillende situaties. De doelregio's zijn vooral de regio's die te kampen hebben met hoge honger en ondervoeding en met een onvoorspelbare watervoorziening (d.w.z. semi-aride en andere regio's die zwaar worden getroffen door de klimaatverandering, vooral in Azië en Afrika).

Publicaties