Showcase

Verhogen groente-, fruit- en (plantaardige) eiwitconsumptie bij de patiënten in het IJsselland Ziekenhuis

Gezond eten en voldoende bewegen is belangrijk. Toch krijgt voeding in veel ziekenhuizen niet de aandacht die het verdient. Dit terwijl een gezond voedingspatroon van groot belang is voor een goed herstel na een operatie of ziekte bij patiënten; zowel tijdens het verblijf in het ziekenhuis als thuis.

Het ziekenhuis biedt een unieke gelegenheid om bij patiënten een permanente verandering in hun voedingspatroon te bereiken. Een ziekte of operatie kan als life changing moment fungeren, wat vaak aangrijpingspunten geeft voor patiënten om blijvend gezonder te gaan eten.

Daarnaast zijn patiënten eerder geneigd gezonder te gaan eten als hun arts dat zegt, zo is de indruk van de betrokkenen bij deze casus. Het zorgpersoneel speelt dus een cruciale rol in het eventueel aanpassen van het eetpatroon van patiënten.

Doel en aanpak

In deze casus willen we het herstel van patiënten in het IJsselland Ziekenhuis bevorderen door een hogere groente-, fruit- en eiwitconsumptie te stimuleren bij patiënten die daar verblijven.

We gaan eerst het zorgpersoneel in het ziekenhuis enthousiasmeren en begeleiden om patiënten een gezonde voedingskeuze te laten maken en hen vervolgens helpen om meer groente, fruit en eiwitrijke producten in het aanbod voor de patiënten te verwerken. 

De beoogde impact

Met deze casus willen we laten zien hoe patiënten in een ziekenhuis via het zorgpersoneel en het voedingsaanbod begeleid kunnen worden naar een gezonder voedingspatroon dat hun herstel bevordert.


Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.