Showcase

Voedselaanbod in hotels gastvrij en gezond voor mens en milieu

De hotelsector is zich steeds meer bewust van het belang van gezonde voeding. In deze casus werkt een hotel van een grote internationale hotelketen mee om voor zijn gasten en medewerkers gezondere voedingsopties aan te bieden.

Door het aanbieden van meer gezonde opties op de menukaart geeft het hotel de gasten de mogelijkheid om gezondere keuzes te maken. Door middel van verschillende interventies wordt geprobeerd om de keuze van de gast te beïnvloeden in de richting van een gezonde optie.

In deze casus wordt ook specifiek gekeken naar de leefstijl en voedingspatronen van de medewerkers. En ook voor hen zijn interventies ontworpen om meer gezonde voedingsopties aan te bieden en op die manier hun keuzes te beïnvloeden richting meer gezonde voeding.

Doel en aanpak

In deze casus bekijken wij samen met het hotel welke interventies zowel voor de gasten als medewerkers het sterkst zijn om beide doelgroepen naar meer gezonde keuzes te bewegen. De interventies sluiten zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk van de operatie, zodat deze ook goed uitvoerbaar zijn door de medewerkers. De nadruk ligt op een gezamenlijke ontwikkeling van de interventies waarmee de medewerkers van de hotels nauw betrokken zijn bij het project.

De beoogde impact

Het project leidt tot nieuwe inzichten over de toepasbaarheid en effecten van verschillende interventiemethodes om keuzes van gasten en medewerkers te beïnvloeden. Daarnaast leidt het tot aanbevelingen om de implementatie en effectiviteit van dergelijke methodes in de hotels te verhogen zodat deze goed praktisch uitvoerbaar zijn.


Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.