Voedselzekerheid in de toekomst: uitdagingen voor Accra in Ghana

In Ghana is voedselzekerheid reeds een belangrijk onderwerp van discussie. Door de snelle verstedelijking en de klimaatverandering zal Ghana in de toekomst echter te maken krijgen met nieuwe uitdagingen, vooral in stedelijke gebieden. Wageningen Economic Research heeft aan de hand van het Transition Support Systeem (TSS) gekeken naar de invloed van klimaatscenario’s en bevolkingsprognoses op de toekomstige consumptie van rijst, groenten en fruit in Accra.

Toekomstige uitdagingen voor de voedselzekerheid

In het kader van de TSS-aanpak heeft Wageningen Economic Research een bijeenkomst georganiseerd met experts op het gebied van voedselzekerheid en stedelijke kwesties in Ghana. Hier is besproken wat de meest urgente vraagstukken zijn op het gebied van de toekomstige voedselzekerheid in de stad. Verder zijn de resultaten gepresenteerd van de scenario-analyse die is uitgevoerd met het economische evenwichtsmodel “Magnet”. Wageningen Economic Research heeft de trends op het gebied van bevolkingsgrootte, inkomen per hoofd van de bevolking en voedselvraag en -aanbod in kaart gebracht voor de scenario’s van de SSP (Shared Socio-Economic Pathways) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Met geografische informatietools is onderzocht hoe de patronen in voedselproductie en -consumptie in stedelijk Ghana zich mogelijk zullen ontwikkelen.

Scenario's

Er zijn drie scenario’s besproken: ‘ecotopia’ (duurzaam en gelijkwaardig), ‘business as usual’ (voortzetting van het huidige beleid) en ‘too little, too late’ (te weinig en te laat; niet duurzaam en niet gelijkwaardig). Voor elk scenario kwam naar voren hoeveel landbouwgrond er nodig is rond de hoofdstad Accra om de voedselzekerheid voor groenten, fruit en rijst te waarborgen.

De invloed van klimaatscenario's op de voedselvoorziening in Accra

Zo zal volgens het ‘business as usual’-scenario (SSP2) het percentage van de Ghanese bevolking dat in de stad woont in 2050 van 54 procent naar 70,4 procent zijn gestegen. In dit scenario zouden er voldoende groenten en fruit geproduceerd kunnen worden, maar moet het hele land gebruikt worden om te voorzien in de behoefte aan rijst. Dat is een probleem, want gevarieerd voedsel is ook belangrijk. En dan is het de vraag of je dat voedsel zelf kunt produceren of dat het van elders moet komen.

Tijdens de bijeenkomst met de experts is besproken wat het meest wenselijke toekomstscenario zou zijn vanuit het oogpunt van voedselzekerheid, en hoe de transitie naar deze toekomst kan worden aangepakt door verschillende groepen stakeholders. Bij deze TSS-aanpak spelen de stakeholders een essentiële rol. Op de bijeenkomst kregen zij dan ook de kans om hun kennis en ervaringen te delen. Het is belangrijk dat de mensen die de touwtjes in handen hebben inzicht krijgen in de gevolgen van het beleid, of het nu gaat om ‘ecotopia’ of ‘business as usual’.