Nieuws

Wageningen neemt afscheid van Krijn Poppe en Ruerd Ruben

Gepubliceerd op
27 oktober 2020

Wageningen University en Research neemt afscheid van Krijn Poppe en Ruerd Ruben met een driedaags online lunch- symposium: 'Dutch Agriculture, European Policies and Global Food System Transitions'.

Afscheid Krijn Poppe

Krijn Poppe (1955) ging in 1981 aan de slag bij het Landbouw Economisch Instituut, de voorloper van het huidige Wageningen Economic Research. Hij werd al snel verantwoordelijk voor rapportages over inkomensontwikkeling en effecten van beleid. Als lid van het management droeg hij bij aan de vernieuwing van het instituut waarbij nieuwe terreinen rond consumentenonderzoek, ketenonderzoek en ICT werden ontgonnen. Ook richtte het instituut zich veel meer op Europese projecten. Krijn Poppe: “We hebben heel veel gedaan aan het ontwikkelen van data-systemen voor boeren bij Wageningen Economic Research. Ik ben daar trots op."

Krijn Poppe

Krijn Poppe ligt alvast een tip van de sluier op van zijn afscheidsspeech: De corona-crisis zou een gebeurtenis kunnen zijn waardoor de overheid zich weer meer met de economie gaat bemoeien en de consument zijn gedrag laat beïnvloeden door zorgen over gezondheid, klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd betekent de vergaande digitalisering van de samenleving een nieuwe moderniseringsslag waarbij de komst van robots en digitale platformen wel eens vergelijkbaar zou kunnen zijn met de komst van de tractor en de bestrijdingsmiddelen in de jaren 50.

Boegbeeld van Wageningen Economic Research

Afgelopen jaren concentreerde Krijn Poppe zich als boegbeeld van Wageningen Economic Research op beleidsadvisering en was enige tijd bij het Ministerie van LNV gedetacheerd als Chief Science Officer. Hij droeg in Brussel bij aan meer aandacht voor het Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem en bepleitte uitbreiding van het landbouwbeleid tot voedselbeleid, zodat ook andere partijen in de keten op hun prestaties worden aangesproken. Binnen Wageningen leidde hij multidisciplinaire onderzoeksprogramma's over transities en over veerkracht.

Afscheid Ruerd Ruben

Ruerd Ruben (1954) heeft zich de laatste 6 jaar als professor bij Wageningen Universiteit en onderzoeksleider bij Wageningen Economic Research beziggehouden met impactanalyse van interventies in voedselsystemen. Hij werkt daarin nauw samen het IFPRI-instituut in Washington DC. Eerder werkte hij als hoogleraar aan de Radboud Universiteit en als beleidsadviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij leidt nu het werk rondom een IFAD rapport over voedseltransities voor de UN Food Systems Top in New York van volgend najaar.  

ruerd ruben.png

Ruben: "Ik ben er trots op dat we de discussie hebben weten om te buigen van alleen méér voedselproductie naar een denken over een beter voedselsysteem. Zo'n voedselsysteem betekent dat we veel meer redeneren vanuit de consument en hoe de productie verbonden is aan consumptie. Dat is een concept dat nu internationaal nu wijd is overgenomen. Zo'n 6 jaar geleden was Food systems nog een onbekend begrip. Niemand gebruikte die term."

“Het is nu de denktrant dat je bij landbouw niet alleen denkt aan boeren en voedsel maar ook dat het feit dat het invloed heeft op de gezondheid." Dat is de essentie, zegt Ruben. “We zijn niet alleen maar landbouwkundigen maar ook dokters. Het feit dat als je iets met voedsel doet dit niet alleen gewaardeerd wordt door ministeries van landbouw maar ook door de ministeries van financiën en van gezondheidszorg."

Niet alleen landbouwkundigen maar ook dokters

Ruben legt uit: “De grootste kosten die overheden hebben zijn gezondheidszorgkosten. Dat zie je nu ook met Covid-19. Als wij duidelijk kunnen maken dat (gezond) voedsel onderdeel is van een oplossing van een maatschappelijk probleem dan kan je meer mensen erbij betrekken. We hebben kunnen berekenen dat een dollar investeren in betere voeding 16 dollars oplevert als besparing op de kosten van gezondheidszorg. Het is daarbij vooral van belang dat arme mensen meer toegang krijgen tot verse groenten.“

Wageningen University en Research neemt afscheid van Krijn Poppe en Ruerd Ruben met een driedaags online lunch- symposium

Het Symposium bestaat uit drie online lunch sessies (13.00-14.00 uur) en een middagsessie (15.00 -17.00 uur) waarin gekeken wordt naar trends in voedselproductie, handel, armoede, en klimaatverandering en wat deze betekenen voor Nederland, Europa en ontwikkelingslanden. Diverse key-note sprekers uit binnen en buitenland zullen kijken welke factoren van invloed zijn op voedselsystemen en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Ook zal het gaan over de uitdagingen en vooruitzichten voor beleidsmakers, business vernieuwers en onderzoekers op het gebied van voedselsystemen.

Wilt u één of meerdere lunch symposia en/of het middagsymposium online bijwonen dan kunt zich hier aanmelden: