WUR en KIT brengen kansen in beeld voor voedselzekerheid in Nigeria

Wageningen University & Research en KIT Royal Tropical Institute hebben samen de Food Systems Decision-Support Tool ontwikkeld. Deze tool helpt overheden om de dynamiek van complexe voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden in kaart te brengen, zodat bepaald kan worden welk beleid nodig is voor een transitie naar een duurzamer voedselsysteem.

'Met inzicht vanuit het systeemdenken helpen we voedselzekerheidsbeleid in ontwikkelingslanden handen en voeten te geven.
Just Dengerink, Impact Analyst Sustainable Value Chain Development bij WUR

Informele sector speelt belangrijke rol

Volgens Dengerink is het vaak lastig grip te krijgen op de dynamiek in voedselsystemen in deze landen vanwege de beperkte beschikbaarheid van betrouwbare data en de complexiteit van de achterliggende politieke processen, economische belangen en machtsverhoudingen. Vaak speelt de informele sector een belangrijke rol in het verbinden van de verschillende onderdelen van de economie. Door bij de toepassing van de tool uitgebreid te spreken met lokale experts komt er een rijkdom aan informatie tevoorschijn.

'Je kunt zo diep de literatuur in duiken als je wilt, maar alleen door mensen te spreken die dagelijks opereren in zo'n systeem en die te betrekken bij je analyse kom je erachter hoe de kaarten geschud zijn.
Just Dengerink

Verschillen per land

Het doorlopen van de tool helpt overheden in het prioriteren van beleidsopties. In de ene context kan men bijvoorbeeld het best inzetten op waterbeheer, in een andere situatie is toegang tot goed zaad juist essentieel of het verbeteren van landrechten.

Voor de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is de tool onlangs toegepast op Nigeria en zijn een aantal concrete aanbevelingen gedaan voor de Nederlandse betrokkenheid bij voedselzekerheid in het land. Om de toegang tot gezonde voeding te vergroten, raadt men bijvoorbeeld aan om te investeren in waardeketens van voedzame producten, zoals groenten, vis, melk- en pluimvee.

'De problematiek waar een opdrachtgever voor staat is groot en ingewikkeld en dan kijken wij welke keuzes de opdrachtgever het best kan maken. Waar kun je met weinig middelen interventies plegen en toch een zo groot mogelijke impact hebben?
Helena Posthumus, senior adviseur bij KIT

Tool ook voor andere opdrachtgevers geschikt

Buitenlandse Zaken is geïnteresseerd dit onderzoek voor meer landen te doen omdat de tool overzicht biedt en zorgt voor een onderbouwde focus. Ook worden keuzes breder gedragen omdat verschillende stakeholders in het proces worden meegenomen. Het team van WUR- en KIT-onderzoekers is druk bezig de tool verder door te ontwikkelen, zodat die in de toekomst ook voor andere partijen dan overheden, zoals ngo's en bedrijven, breed inzetbaar is.