Nieuws

WUR-team deelt mee in Horizon 2020-subsidie naar gemengde en agroforestry-systemen

Gepubliceerd op
18 december 2019

Een internationaal onderzoeksconsortium, onder wie een team van WUR-onderzoekers, ontvangt van de European Research Council (ERC) een Horizon 2020-subsidie van 7 miljoen voor hun project AGROMIX. Binnen het project zal onderzoek gedaan worden naar klimaatslimme (climate-smart) en weerbare landbouwsystemen, met de focus op agroforestry (boslandbouw).

De hoofdaanvrager van het project is Coventry University (VK). Voor WUR zijn onderzoekers van Wageningen Plant Research en Wageningen Economic Research bij het AGROMIX-project betrokken.

Het doel van het project is om, door middel van participatief onderzoek, de transitie naar veerkrachtig en efficiënt landgebruik in Europa te versnellen. De aandacht ligt daarbij op praktische agro-ecologische oplossingen voor boeren en landmanagement, en gerelateerde waardeketens. De onderzoekers richten zich op gemengde landbouwsystemen (met gewassen en vee) en agroforestry-systemen (met bomen en gewassen en/of vee). Het AGROMIX-team onderzoekt nieuwe benaderingen en technologieën, waarbij ze relevante stakeholders betrekken bij het participatieve co-designproces en bij de implementatie van systemen.

Op maat gemaakte landbouwsystemen

Het vijftal WUR-onderzoekers gaat zich binnen het AGROMIX-project richten op de ontwikkeling van participatieve ontwerpbenaderingen voor op maat gemaakt gemengde en agroforestry-systemen binnen een aantal specifieke contexten. Hun aanpak testen ze in 12 pilots in verschillende EU-landen, waaronder één in Nederland. De eisen aan het toekomstige systeem zijn het startpunt voor het proces. Deze zijn niet alleen agronomisch of technisch, maar richten zich ook op sociale economie, klimaat, milieu, en andere relevante kwesties. Daarnaast ontwikkelen de onderzoekers sleutelindicatoren voor prestaties van weerbare landbouwsystemen en werken aan gereedschappen om de transitie naar gemengde systemen te ondersteunen. Het project begint in de zomer van 2020.

Over Horizon 2020

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en -innovatieprogramma van de EU, waarbij bijna 80 miljard euro aan subsidies is vrijgemaakt over een periode van 7 jaar (van 2014 tot 2020). Met dit programma wil de EU onderzoek en innovatie stimuleren. Horizon 2020 sluit aan bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union. De opvolger van Horizon 2020 is Horizon Europe en zal gaan lopen van 2021 tot 2027.