Market Intelligence marktscenarios

Marktscenario’s ontwikkelen

In welke mate zal de toenemende wereldwijde vraag naar kaas de Europese melkproductie beïnvloeden? De Afrikaanse varkenspest zorgt voor marktturbulentie op de korte termijn, maar wat betekent dit voor de wereldwijde concurrentieverhoudingen op langere termijn? In welke mate zullen demografie en veranderende consumentenwensen hun stempel drukken op voedselmarkten? Wageningen Economic Research maakt marktscenario's voor uiteenlopende ontwikkelingen door kwantitatieve economische modellen te combineren met kwalitatief onderzoek. Zo achterhalen wij wat de mogelijke effecten van (toekomstige) trends zijn.

Naast het opstellen van kwantitatieve outlooks hebben we een scherp oog voor technologische ontwikkelingen in de agro-foodsector. We ontwikkelen kwalitatieve scenario’s over de potentiële verstoringen van nieuwe technologie in bestaande markten en afzetketens. Met deze scenario’s kunt u richting geven aan uw commercieel beleid en bepalen in hoeverre investeringen of aanpassingen nodig zijn voor uw productie- en inkoopactiviteiten.

Uw investeringskeuze ondersteund

Met onze kwantitatieve marktmodellen geven we u inzicht in toekomstige marktontwikkelingen voor diverse agro-foodproducten en verschillende voedselmarkten. Het gaat dan om zowel prijs- als volumeontwikkelingen. Wij houden hierbij rekening met de impact van landbouw-, handels- en energiebeleid en sectorspecifieke kenmerken. Deze scenario-studies stellen u bijvoorbeeld in staat beslissingen te nemen over investeringen in bepaalde agrosectoren en productiegebieden. Ook verkennen wij de nieuwste trends in voeding, zodat u daar tijdig op kunt inspelen.

Onze marktmodellen zijn, met name in combinatie met de unieke marktinzichten en specifieke productkennis van uw eigen organisatie, erg geschikt om verschillende marktkansen en -bedreigingen op de (middel)lange termijn in kaart te brengen. We werken daarom nauw met u samen om een zo goed mogelijk beeld van toekomstige marktontwikkelingen te vormen.

Vraag de whitepaper over Marktscenario's voor bedrijven aan

De Market intelligence puzzel

Marktscenario’s ontwikkelen

Dit is één stukje van de Market intelligence puzzel. Benieuwd naar de hele puzzel? Bekijk dan de pagina Market Intelligence: een onderbouwde kijk naar de toekomst.


Waarom Wageningen Economic Research

  • State of the art economische ketenmodellen en financiële domeinexpertise
  • Wetenschappelijk onderbouwde inzichten in internationale waardeketens, agrarische financiële markten en wetgeving
  • Toegepast op uw unieke situatie of de sector waarin u opereert
  • Al tientallen jaren innovatief in wereldwijd markt- en consumentenonderzoek
  • Uitgebreid netwerk van experts en unieke kennis en data van wereldwijde agri- en voedselmarkten