FoodProfiler - Onderzoeker

Organisaties in de food nemen nu beslissingen over nieuwe producten en marketing zonder accuraat inzicht in consumptiepatronen: namelijk wat er met wat wordt gegeten en wanneer. Zij gebruiken nu intensieve trajecten, trial en error, inaccurate bronnen en kwalitatief slechte cijfers.

Waarom FoodProfiler

Het meten van voedselconsumptie, en het begrijpen van de factoren die consumentengedrag bepalen, is moeilijk en vindt in Nederland en Europa veelal ad hoc en ongestructureerd plaats.  Er is geen infrastructuur om deze gegevens systematisch te verzamelen. Onderzoekers die data van voedsel- en consumptiepatronen nodig hebben voor hun onderzoek beschikken momenteel niet over grootschalige, actuele en betrouwbare data. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk wat consumenten met wat eten en wanneer.

FoodProfiler biedt de mogelijkheid om in een internationale context data te verzamelen om onderzoek te doen naar consumentengedrag in relatie tot voedselconsumptiepatronen. De near time registratie van de afgelopen 2 uur, de langdurige metingen en grote groepen consumenten leveren rijke en betrouwbare inzichten.

Huidige stand van zaken

Technologische ontwikkelingen op het gebied van internet, zoals apps, bieden volop mogelijkheden om in een internationale context data te verzamelen. Met deze data wordt onderzoek gedaan naar consumentengedrag in relatie tot voedselconsumptiepatronen. Wageningen Economic Research is om deze redenen bezig met het ontwikkelen van een nieuwe methode om data over voedselconsumptiepatronen te verzamelen.

De FoodProfiler is een app waarmee consumenten kunnen invullen wat zij hebben gegeten. Consumenten krijgen via deze app random reminders om in te vullen wat zij de laatste 2 uur hebben gegeten. Zij vullen in of ze een snack, hoofdmaaltijd of lunch hebben gegeten en ook wat zij precies hebben gegeten. Bijvoorbeeld een salade met appel en geitenkaas. Als het profiel volledig is ingevuld krijgen zij te horen wat voor type eter zij zijn. Bijvoorbeeld: in vergelijking met het algemene Nederlandse profiel eet je veel groenten en weinig fruit. Dit is gezond, maar je kunt nog gezonder worden.

Zo krijgen we inzicht in consumptie van grote groepen mensen: wat er met wat wordt gegeten, door wie en wanneer. De near time registratie van de afgelopen 2 uur, de langdurige metingen en grote groepen consumenten leveren rijke en betrouwbare inzichten. Er is dus een methode die bruikbare data oplevert zodat u een stap dichterbij het begrijpen en verklaren van consumentenkeuzes komt. De data biedt inzicht in Wanneer, Waarmee, Waarom & Wie welke voedingsproducten eet.

FoodProfiler

De data

De app is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande wetenschappelijke gevalideerde schalen zoals de food frequency questionairre en de food choice motives. Ook is aangehaakt bij bestaande indelingen van producten die logisch zijn voor consumenten (zoals NEVO-tabel).

De vernieuwing betreft dat we meten wat consumenten de afgelopen twee uur eten en dat over een langere periode. Dit levert betrouwbaardere data op omdat dit gemakkelijker in te vullen is voor consumenten. Zo krijgen we ook inzicht in wanneer en wordt gegeten en waarom.

FoodProfiler