Onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid

We staan voor grote uitdagingen bij het bevorderen van de gezondheid en het verminderen van de ziektes als gevolg van levensstijl en voeding, denk bijvoorbeeld aan obesitas. Onderzoek naar de samenhang tussen gedrag, consumptie, waardeketens en leefstijl is essentieel in het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen. Om dit onderzoek optimaal uit te voeren is een eenduidige onderzoeksinfrastructuur een voorwaarde.

  • Onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid

Ontsluiten onderzoeksgegevens voeding en gezondheid

We ontwikkelen daarom een Europese onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid (Research Infrastructure for Food, Nutrition and Health, FNH-RI). Met deze infrastructuur creëert Wageningen University & Research in samenwerking met verschillende partners en in verschillende projecten, een virtuele omgeving waarin wij onderzoeksinformatie en –data kunnen samenvoegen, harmoniseren, valideren, vergelijken en verbinden.

Logo onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid

Sneller inzicht en vernieuwende antwoorden

Dit leidt sneller tot nieuwe en onderbouwde inzichten en laat ons ook zien van welke thema’s we nog te weinig weten, zodat we trajecten kunnen inzetten om deze kennislacunes te dichten. In deze projecten kunnen we experts uit verschillende domeinen verbinden op zoek naar nieuwe antwoorden.