melkveehouderij

Melkveehouderij

Hieronder vindt u artikelen met de resultaten van ons onderzoek over melkveehouderij. In deze artikelen staan interactieve figuren. Dit betekent dat u bijvoorbeeld zelf kunt kiezen welke regio, jaren of gewassen het figuur weergeeft. Aanpassingen van weergave kan via de uitklap-button linksonder of linksboven de figuur of via de legenda. De meest actuele data betreffen het kalenderjaar waarvoor de benodigde data beschikbaar zijn. LMM-data zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van data uit het Bedrijven Informatienet (BIN).

De LMM-data laten een daling van de nitraatconcentraties op melkveebedrijven zien als gevolg van het dalende stikstofbedrijfsoverschot. Ook het fosfaatbedrijfsoverschot daalt als gevolg van afname in het gebruik van fosfaatmeststoffen. Naast deze resultaten staan hieronder de zeventien melkveehouderij artikelen opgesomd met interactieve figuren.