publicaties Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Publicaties

Relevante publicaties over Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid:

Van Duijnen, R., Van Leeuwen, T.C., Hoogeveen, M.W. (2021). Minerals Policy Monitoring Programme report 2015–2018. Methods and procedures. Bilthoven: RIVM-rapport: 2020-0163 (Rapport).

Fraters, B., Hooijboer, A.E.J., Vrijhoef, A., Plette, A.C.C., Van Duijnhoven, N., Rozemeijer, J.C., Gosseling, M., Daatselaar, C.H.G., Roskam, J.L., Begeman, H.A.L. (2020) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019): de Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s (Rapport)

Lukács, S., Blokland, P.W., Van Duijnen, R., Fraters, D., Doornewaard, G.J., Daatselaar, C.H.G. (2020) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2018 (Rapport)

Doornewaard, G.J.; Haan, M.H.A. de (2019) Meer euro’s onder de streep op K&K-bedrijven (Artikel)

Doornewaard, G.J.; Haan, M.H.A. de (2019) Alle productiefactoren maximaal benutten (Artikel)

Doornewaard, G.J.; Hoogeveen, M.W.; Prins, H.; Daatselaar, C.H.G. (2019) Prestaties melkveebedrijven op economie en mineralenmanagement (Rapport)

Hoogeveen, M.; Daatselaar, C.; Prins, H. (2019) Afname derogatie: verkenning omvang en beweegredenen ondernemers (Rapport)

Blokland, P.W., Daatselaar, C.H.G., Fraters, D., Lukács, S., Prins, H., Vrijhoef, A. (2019) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 (Rapport)

Wal, A. van der, Hennen, W., De Koeijer, T. (2019) Bodem- en waterkwaliteit in de Nederlandse landbouw (Artikel)

Doornewaard, G.J.; Hoogeveen, M.W. (2018) Stikstofbodemoverschot gedaald, nitraat gemiddeld onder EU-norm (Artikel)

Lukács, S., Blokland, P.W., Prins, H., Fraters, D., Daatselaar, C.H.G. (2018) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 (Rapport)

Hooijboer, A.E.J., De Koeijer, T.J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L.J.M. en Daatselaar, C.H.G. (2017) Agricultural practices and water quality on farms, registered for derogation in 2015. DOI 10.21945/RIVM-2017-0039

Hooijboer, A.E.J., De Koeijer, T.J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L.J.M.  en Daatselaar, C.H.G. (2017) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie  in 2015. DOI 10.21945/RIVM-2017-0038

Fraters, B., Hooijboer, A.E.J., Rijs, G.B.J., Van Duijnhoven, N., Rozemeijer, J.C. (2017) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015): Resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn (Rapport)

Doornewaard, G.J.; Hoogeveen, M.W. (2017) Hogere stikstofefficiëntie niet ten koste van economisch resultaat (Artikel)

Oudendag, D., Blokland, P.W., Greijdanus, A., Van Leeuwen, T., Hoogeveen, M.W., Van der Veen, H. (2017) Modelinstrumentarium Landelijk Meetnet Mestbeleid: beschrijving indicatoren landbouwpraktijk (Rapport)

Doornewaard, G.J., Hoogeveen, M.W., Van den Ham, A., Reijs, J.W., Oenema, J. en Hooijboer, A.E.J. (2016) Mineralenmanagement onder de loep: Koeien & Kansen-bedrijven vergeleken met andere melkveebedrijven (Rapport, NL)

Fraters, B., Hooijboer, A.E.J., Vrijhoef, A., Claessens, J., Kotte, M.C., Rijs, G.B.J., Denneman, A.I.M., van Bruggen, C., Daatselaar, C.H.G., Begeman, H.A.L., Bosma, J.N. (2016) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014): Resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn. RIVM 2016-0076. (Rapport)

Lukacs, S., de Koeijer, T.J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L.J.M., Daatselaar, C.H.G. (2016) Agricultural practices and water quality at grassland farms registered for derogation in 2014. RIVM 2016-0070. (Report, Eng)

Lukacs, S., de Koeijer, T.J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L.J.M., Daatselaar, C.H.G. (2016) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014. RIVM 2016-0052. (Rapport, NL)

Lukacs, S., de Koeijer, T.J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L.J.M., Daatselaar, C.H.G., Hooijboer, A.E.J. (2015) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013 : Agricultural practices and water quality at grassland farms registered for derogation in 2013. RIVM Rapport 2015-0071. (Rapport)

Hooijboer, A.E.J., De Koeijer, T.J. Van den Ham, A., Boumans, L.J.M., Prins, P., Daatselaar, G.J., Buis, E. (2014) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie; Resultaten meetjaar 2012 in het derogatiemeetnet. RIVM Rapport 680717037. (Rapport)

Van den Ham, A., Luesink, H.H., Developments in mineral surpluses and water quality in the Dutch dairy sector, 1960-2010. LEI Rapport 14-012. (Rapport)

Van Vliet, M.E., Leeuwen, T.C., Van Beelen, P., Buis, E. Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 Methods and Procedures. RIVM Report 2016-0051. (Rapport)

Hooijboer, A.E.J., Van den Ham, A., Boumans, L.J.M., Daatselaar, C.H.G., Doornewaard, G.J., Buis, E. (2013) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie; Resultaten meetjaar 2011 in het derogatiemeetnet. RIVM Rapport 680717034. (Rapport)

De Goffau, A., Doornewaard, G.J.,Buis, E. (2013) Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid; Resultaten 2009 en 2010. RIVM Rapport 680717030. (Rapport)

Prins, H. en Daatselaar, C.H.G. (2013) Invloed bedrijfsvoering akkerbouwers op financieel resultaat en stikstofhuishouding. LEI Report 2013-065. ISBN 978-90-8615-660-3

Baumann, R.A., Hooijboer, A.E.J., Vrijhoef, A., Fraters, B., Kotte, M., Daatselaar, C.H.G., Olsthoorn, C.S.M., Bosma, J.N. (2012) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010 : Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2010 period. RIVM Rapport 680716007

Fraters, B., van Leeuwen, T.C., Hooijboer, A., Hoogeveen, M.W., Boumans, L.J.M., Reijs, J.W. (2012) De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven : Herberekening van uitspoelfracties : Leaching of nitrogen surplus to groundwater and surface waters on farms : Recalculation of leaching fractions. RIVM Rapport 680716006

De Goffau, A., van Leeuwen, T.C., van den Ham A., Doornewaard, G.J., Fraters B., (2012) Minerals Policy Monitoring Programme Report 2007-2010 : Methods and procedures : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport periode 2007-2010 : Methoden en procedures. RIVM Rapport 680717018 (Rapport)

Buis, E., Van den Ham, A., Boumans, L.J.M., Daatselaar, C.H.G., Doornewaard, G.J. (2012) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie; Resultaten meetjaar 2010 in het derogatiemeetnet. RIVM Rapport 680717028. (Rapport)

Lukacs, S., Van den Ham, A., Daatselaar, C.H.G., (2012). Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het programma in de kleiregio 1996-2008 : Overzichtsrapport voor de programma-evaluatie. RIVM Rapport 680717024A. (Rapport)

De Goffau, A., Doornewaard, G.J., Fraters, B. (2012). Landelijk meetnet effecten mestbeleid : Resultaten 2007 en 2008. RIVM rapport 680717031. (Rapport)

De Klijne, A., Reijs, J.W., Fraters, B., Hoop, J., Van Leeuwen, T.C., Eindrapport van de evaluatie van het LMM: Scenario’s voor het programma vanaf 2011. RIVM rapport 680717012. (Rapport)

Daatselaar, C.H.G., Doornewaard, G.J., Gardebroek, C., De Hoop, D.W. en Reijs, J.W., Bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit; Hun onderlinge relaties bij melkveebedrijven. LEI-rapport 2010-053. (Rapport)

Tomson, N. en Doornewaard, G. (2010). Dynamische bedrijfsvergelijking op maat. LEI-brochure 10-011. (Rapport)  

Van den Ham, A., Van den Berkmortel, N., Reijs, J., Doornewaard, D., Hoogendam, K., Daatselaar, C., (2010). Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven; Gegevens uit de praktijk. LEI-brochure 09-066. (Rapport)

De Hoop, J.G., Bikker, A.M., Reijs, J.W. en De Hoop, D.W. (2009). Mestbenutting: innovaties in de praktijk; Verslag van een bijeenkomst met beleidsmakers en agrarische ondernemers. LEI-verslag 09-086. (Rapport) 

Swen, H.M., Reijs, J.W., Van Leeuwen, T.C., Doornewaard, G.J., Fraters, B., Wattel-Koekkoek, E.J.W., Boumans, L.J.M. (2009). Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, LMM-jaarrapport 2004. RIVM rapport 680717006. (Rapport)

Wattel-Koekkoek, E.J.W., Reijs, J.W., Van Leeuwen, T.C., Doornewaard, G.J., Fraters, B., Swen, H.M., Boumans, L.J.M. (2009). Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. LMM-jaarrapport 2003. RIVM rapport 680717003. (Rapport)

Van den Ham, A., De Hoop, J.G., Reijs, J.W., Prins, H., Janssens, S.R.M., Groot, J.C.J., Van Cooten, W.C. (2009). Bemesten met het Gebruiksnormenstelsel; Strategieën, knelpunten en oplossingsrichtingen. LEI-rapport 2009-030. (Rapport)

Zwart, M,H,, Doornewaard, G.J., Boumans, L.J.M., Van Leeuwen, T.C., Fraters, B., Reijs, J.W. (2009). Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2007 in het derogatiemeetnet. RIVM rapport 680717008. (Rapport) 

Aarts, H.F.M., Daatselaar, C.H.G., Holshof, G. (2008). Bemesting, meststofbenutting en opbrengst van productiegrasland en snijmaïs op melkveebedrijven. PRI-rapport 208. (Rapport)

Fraters, B., Reijs, J.W., Van Leeuwen, T.C., Boumans, L.J.M. (2008). Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet. RIVM-rapport 680717004. (Rapport)  

Fraters, B., Boumans, L.J.M., Van Leeuwen, T.C., Reijs, J.W. (2007). De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven. RIVM-rapport 680716002. (Rapport) 

Fraters, B., Van Leeuwen, T.C., Reijs, J.W., Boumans, L.J.M., Aarts, H.F.M., Daatselaar, C.H.G., Doornewaard, G.J., De Hoop. D.W., Schroder, J.J., Velthof, G.L., Zwart, M.H. (2007). Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Beschrijving van de meetnetopzet voor de periode 2006-2009 en de inhoud van de rapportages vanaf 2008. RIVM-rapport 680717001. (Rapport) 

Van den Ham, A., Daatselaar, C.H.G., Doornewaard, G.J., De Hoop, D.W. (2007). Eerste ervaringen met het gebruiksnormenstelsel; studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (hoofdrapport). Den Haag. LEI-rapport 3.07.04. (Rapport)

Van den Ham, A., Daatselaar, C.H.G., Doornewaard, G.J., De Hoop, D.W. (2007). Bodemoverschotten op landbouwbedrijven; deelrapportage in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (EMW 2007). Den Haag. LEI-rapport 3.07.05. (Rapport)

Fraters, B., Boumans, L.J.M. (2005). De opzet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid voor 2004 en daarna - Uitbreiding van LMM voor onderbouwing van Nederlands beleid en door Europese monitorverplichtingen. Bilthoven. RIVM-rapport 680100001. (Rapport) 

Fraters, B., Kovar, K., Willems, W.J., Stockmarr, J., Grant, R. (2005). Monitoring effectiveness of the EU Nitrates Directive Action Programmes. Results of the international MonNO3 workshop in the Netherlands, 11-12 June 2003. RIVM-rapport 500003007. (Rapport)

Fraters, B., Hotsma, P.H., Langenberg, V.T., Van Leeuwen, T.C., Mol, A.P.A., Olsthoorn, C.S.M., Schotten, C.G.J., Willems, W.J. Bilthoven. (2004). Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2002 period. Background information for the third EU Nitrate Directive Member States report. RIVM-rapport 500003002. (Rapport)

Hubeek, F.B. (red.), De Hoop, D.W. (2004). Mineralenmanagement in beleid en praktijk; een evaluatie van beleidsinstrumenten van de Meststoffenwet (EMW 2004). Den Haag. LEI-rapport 3.04.09. (Rapport)

De Hoop, D.W. (2004) Mineralenmanagement en kwaliteit van het bovenste grondwater; Studie op basis van bedrijfsgegevens van 1992 tot 2002 uit Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Den Haag. LEI-rapport 3.04.07. (Rapport)

De Hoop, D.W. (2004). Effecten van beleid op mineralenmanagement en economie in de landbouw; een deelstudie in het kader van Evaluatie Mestbeleid 2002. Den Haag. LEI-rapport 3.02.02. (Rapport)

Fraters, B., Van Eerdt, M.M., De Hoop, D.W., Latour, P., Olsthoorn, C.S.M., Swertz, O.C., Verstraten, F., Willems, W.J. (2000). Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland. Achtergrondinformatie periode 1992-1997 voor de landenrapportage EU-Nitraatrichtlijn. RIVM rapport 718201003. (Rapport)

Boumans, L.J.M. en G. van Drecht (1998). Nitraat in het bovenste grondwater in de zandgebieden van Nederland; Een geografisch beeld op basis van monitoringgegevens en een vergelijking met de resultaten van procesmodellen. Bilthoven: RIVM-rapport 714801015. (Rapport)

Fraters, B., H.A. Vissenberg, L.J.M. Boumans, T. de Haan, D.W. de Hoop (1997). Resultaten Meetprogramma Kwaliteit Bovenste Grondwater Landbouwbedrijven in het zandgebied. Bilthoven: RIVM rapport 714801014. (Rapport)

Boumans, L.J.M., G. van Drecht, B. Fraters, T. de Haan, D.W. de Hoop (1997). Effect van neerslag op nitraat in het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven in de zandgebieden; gevolgen voor de inrichting van het monitoringnetwerk effecten mestbeleid op landbouwbedrijven (MOL). Bilthoven: RIVM-rapport: 714831002. (Rapport)

Van den Ham, A. Ammoniakemissie op melkveebedrijven in het BedrijvenInformatieNet (FactSheet)

Van den Ham, A., C. Daatselaar. Broeikasgasemissie op melkveebedrijven op veen in het BedrijvenInformatieNet (FactSheet)

Van den Ham, A., C. Daatselaar. Broeikasgasemissie op melkveebedrijven op zand en klei in het BedrijvenInformatieNet (FactSheet)

Van den Ham, A., N. van den Berkmortel, J. Reijs, G. Doornewaard, K. Hoogendam, C. Daatselaar. Mineralenanagement en economie op melkveebedrijven. Gegevens uit de praktijk. (Brochure)

Van den Ham, A.  Historie van melkvee en mineralen (Powerpoint)

Boumans, L.J.M., Fraters, B., Van Drecht, G. (2005). Nitrate leaching in agriculture to upper groundwater in the sandy regions of the Netherlands during the 1992–1995 period. Environmental Monitoring and Assesment 102. 225-241.(Artikel) (Artikel)

Fraters, B., Boumans, L.J.M., Van Leeuwen, T.C., De Hoop, D.W. (2005). Results of 10 years of monitoring nitrogen in the sandy regions in The Netherlands. Water Science & Technology 51 (3-4). 239 – 247.(Artikel)

Westhoek, H., Van den Berg, R., De Hoop, W., Van der Kamp, A., (2004). Economic and environmental effects of the manure policy in The Netherlands: synthesis of integrated ex-post and ex-ante evaluation. Water Science & Technology 49. 109-116. (Artikel)

Ondersteijn, C.J.M., Beldman, A.C.G., Daatselaar, C.H.G., Giesen, G.W.J., Huirne, R.B.M. (2002). The Dutch Mineral Accounting System and the European Nitrate Directive: implications for N and P management and farm performance. Agriculture, Ecosystems & Environment 92. 283-296 .(Artikel)

Oenema, O., Boers, P.C.M., Van Eerdt, M.M., Fraters, B., Van der Meer, H.G., Roest, C.W.J., Schröder, J.J., Willems, W.J. (1998). Leaching of nitrate from agriculture to groundwater: the effect of policies and measures in the Netherlands. Environmental Pollution 102: 471-478. Suppl. 1. (Artikel)

Fraters, B., L.J.M. Boumans, G. van Drecht, T. de Haan en W.D. de Hoop (1998). Nitrogen monitoring in groundwater in the sandy regions of the Netherlands. Environmental Pollution 102: 479-485. Suppl. 1. (Artikel)

Meer publicaties kunt u vinden op de website van het RIVM.