Responsible data

Verantwoorde data governance

Data delen is een belangrijke voorwaarde voor digitale innovatie in de agrifood sector. Maar in praktijk is het een uitdaging om de spelregels vast te stellen waaronder data op een vertrouwde manier kunnen worden gedeeld.

Hoewel sommige soorten data worden beschermd door regulering (zoals de privacywet of de mededingingswet), wordt het vrije verkeer van alle andere agrarische of andere voedsel-gerelateerde data doorgaans gestimuleerd. Vrije toegang en deling van dit soort data wordt gestimuleerd, want dat versterkt bedrijven, (onderzoeks) organisaties en (Europees, nationaal en lokaal) beleid, want ze dragen bij aan meer kennis en helpen om meer innovaties te ontwikkelen.

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat boeren andere organisaties niet altijd vertrouwen met hun data. Het vrije verkeer van data is daarom verre van realiteit. Boeren denken bijvoorbeeld vaak dat agribedrijven hun data zullen hergebruiken om er nieuwe digitale producten en diensten mee te ontwikkelen en die vervolgens te verkopen waardoor die bedrijven rijk worden, maar de boeren niet. Boeren denken ook soms dat agribedrijven hun data zullen verkopen aan derden, of ze zullen gebruiken als voorkennis bij het bepalen van hun investeringen op de beurs. Ook zijn boeren soms bang dat hun data zullen worden gebruikt door overheden of NGO’s om hen publiekelijk te beschimpen als zij niet voldoen aan maatschappelijke verwachtingen rond bescherming van milieu of dierenwelzijn. Dit zijn allemaal voorbeelden van redenen van boeren om wantrouwig te zijn tegenover de tech-bedrijven die hun data gebruiken. Maar andere actoren in de waarde-ketting kunnen net zo goed wantrouwig zijn; zoals toeleveranciers, voedsel transporteurs, voedsel verwerkers, supermarkten of consumenten, die ook niet altijd staan te juichen om al hun data openlijk te delen.

Data delen vereist daarom spelregels, die zijn afgestemd op de zorgen van iedereen die een rol heeft in het delen van data.

Wat bieden wij?

Wageningen Economic Research heeft sterke expertise rond het omgaan met vragen die gaan over verantwoord data delen in het agrifood domein. Onze benadering betrekt de verschillende betrokkenen bij het vinden van een oplossing, zoals overheden, tech bedrijven, onderzoekers en boeren en deelnemers aan de waarde-ketting. We bieden trainingen en ondersteunende diensten, maar ook langer lopend onderzoek om een passend antwoord te vinden op vragen rond data delen die past bij de waarden en zorgen van verschillende betrokkenen.

We combineren wetenschappelijke expertise rond digitale ethiek en verantwoord innoveren met kennis over concrete innovatietrajecten in de sector. We bieden:

Onderzoek

Onze onderzoeksactiviteiten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een passend data governance model voor uw innovatie, die is afgestemd op de waarden en zorgen van de betrokkenen die data met elkaar delen. We doen dit door:

  • Value-sensitive design. We brengen waarden van potentiele eindgebruikers van een technologie in kaart, om er aandacht aan te kunnen besteden in ofwel de verdere ontwikkeling van de technologie ofwel in de reorganisatie van de sociale context waarvoor de technologie is bedoeld.
  • Kwalitatief onderzoek. Door middel van interviews en focusgroepen met eindgebruikers en andere betrokkenen, exploreren we hoe een innovatie het (sociale) leven van mensen kan beïnvloeden en hoe zij dat waarderen.
  • Ethisch onderzoek. Gebaseerd op onze kennis van digitale ethiek, kunnen we ondersteuning bieden om de ethische vragen te identificeren en te beantwoorden, op een inclusieve manier.
  • Dialoog en reflectie. We beschikken over een uitgebreid menu van methodieken om reflectie te ondersteunen op sociale en ethische aspecten van digitale innovatie en naar een bevredigende conclusie te brengen.

Diensten

  • Een Mooc (een digitale cursus) ‘Ethics and responsible innovation’ (in ontwikkeling onder leiding van Wageningen Academy)
  • Morele deliberatie binnen uw organisatie of bedrijf. Deze dienst komt in overleg tot stand en richt zich op een vraag of probleem dat binnen een organisatie of bedrijf speelt. We bieden een gestructureerde training of deliberatie met de betrokken actoren om te komen tot een weloverwogen besluit.
  • Ontwikkeling van een ethische code voor uw bedrijf of organisatie en een passende strategie voor implementatie en administratie daarvan.

Track record

Internet of Food and Farm 2020

Smart Agrihubs

AgROBOfood

Autonomous robots for agrifood

WUR investment theme Digital Twins

Publications