The Sustainability Consortium: verduurzaam met uw ketenpartners

De wereldwijde productie en het gebruik van consumptiegoederen is goed voor meer dan 60% van alle uitstoot van broeikasgassen en 80% van het watergebruik. Voedselproductie heeft daar een belangrijk aandeel in en is verantwoordelijk voor twee derde van het wereldwijde verlies van tropisch bos. Wageningen Economic Research wil daarom samen met retailers, afnemers en toeleveranciers de productie en het (her)gebruik van deze goederen verder verduurzamen. We doen dit samen met The Sustainability Consortium (TSC).

Gezamenlijke aanpak ontbreekt

Er bestaan wereldwijd al veel duurzaamheidsinitiatieven die werken aan transparantie over duurzaamheidsprestaties vanuit een bepaalde productcategorie, duurzaamheidsthema of regio. Hierbij ontbreekt onderlinge afstemming.

Retailers, groothandelsbedrijven en cateraars zijn hierdoor genoodzaak te werken met een scala aan verschillende instrumenten, zoals tientallen vormen van certificering.

Daarnaast zijn niet voor alle productcategorieën goede instrumenten beschikbaar. De instrumenten die er wel zijn, omvatten bovendien vaak een klein deel van de totale ingekochte producten of slechts een deel van de relevante duurzaamheidsthema’s. Bijvoorbeeld alleen dierwelzijn of alleen sociale aspecten. Ook zijn instrumenten soms alleen regionaal beschikbaar of garanderen deze alleen een minimumniveau aan duurzaamheid waardoor ze niet stimuleren tot continue verbetering.

Veelvoud aan vragenlijsten

Sommige afnemers verzamelen zelf inzichten in de duurzaamheid van hun leveranciers met behulp van eigen vragenlijsten. Voor leveranciers betekent dit een hoge administratieve last.

Al met al is het voor afnemers niet makkelijk om over al hun duizenden producten heen een integrale, consistente en voor alle ketenpartijen efficiënte manier van werken te vinden om hun assortiment te verduurzamen. Terwijl deze bedrijven door hun omvang juist een cruciale rol spelen in het verduurzamingsproces.

Wereldwijd gestandaardiseerd monitoren

The Sustainability Consortium (TSC) heeft een wereldwijd geharmoniseerd meet- en rapportagesysteem ontwikkeld waarmee bedrijven de duurzaamheid van ketens van consumentenproducten in kaart kunnen brengen. Zo kunnen bedrijven op een consistente manier werken aan continue verbetering van hun producten.

TSC vertaalt de complexiteit van duurzaamheid naar eenvoudige tools voor afnemers en hun leveranciers. Met hotspots, prestatie-indicatoren en verbetermogelijkheden voor verschillende soorten producten krijgen ketenspelers zicht op de duurzaamheid van hun producten. Ook zien ze welke stappen zij samen met leveranciers en afnemers kunnen zetten om op een efficiënte en effectieve manier te verduurzamen.

Neem contact met ons op om samen met uw ketenpartners aan de slag te gaan!
Willem Ruster, Wageningen Economic Research

Bedrijfsleven en wetenschap bundelen krachten

Onder de leden bevinden zich multinationals als Walmart, Bayer, Unilever, Pepsico en BASF. De coördinatie is in handen van drie universiteiten: Arizona State University, University of Arkansas en Wageningen University & Research (WUR).

Namens WUR coordineert wageningen Economic Research de Europese activiteiten.