Kaarten, GIS- en gegevensbestanden

Wageningen Environmental Research beheert grote landsdekkende gegevensbestanden zoals de digitale bodemkaarten, grondgebruik in heden en verleden en de digitale geomorfologische kaart.

  • GeoDesk Het speciale loket van Wageningen Environmental Research waar u kaarten en GIS-bestanden kunt bestellen en hulp kunt krijgen bij het vinden van de juiste kaart.
  • Bodemkundig Informatie System (BIS) Nederland BIS Nederland biedt overheden en bedrijven toegang tot bodemgegevens en scenario‚Äôs voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik.
  • Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) Het LGN is een landsdekkend bestand gebaseerd op een combinatie van geodata waarbij satellietgegevens een belangrijke informatiebron zijn.
  • Groenmonitor De groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer, verkregen uit satellietbeelden.
  • Grondwaterdynamiek Wageningen Environmental Research heeft een kwantitatieve methode ontwikkeld om de diepte van de grondwaterstanden door het jaar heen in kaart te brengen.
  • Meer kaarten en GIS-bestanden U kunt kaarten en GIS-bestanden (datasets) bestellen van bodem, geomorfologie, landgebruik en topografie.

Tools en diensten

  • Wegwijzer Bestuivers Wie op zoek is naar specifieke informatie over bestuivers op het internet verdwaalt echter al snel in een woud van informatie. Ook is het voor niet iedereen goed te beoordelen welke bronnen de beste informatie leveren. Deze wegwijzer heeft tot doel hierin richting te geven, door u aan de hand van een aantal gerichte vragen naar de beste informatiebronnen te leiden.
  • Tools voor natuurperspectieven Wageningen Environmental Research heeft ervaring met een groot aantal tools, methoden en modellen om perspectieven voor natuur bij de planvorming van uitvoeringsprojecten in beeld te brengen.
  • Normenboeken voor de groene sector Om de kosten van aanleg en beheer van groen vooraf te kunnen calculeren, geeft Wageningen Environmental Research normenboeken uit. Er is een normenboek voor beheerders van natuur, bos en landschap en er is een normenboek voor beheerders van gemeentelijk groen. 
  • Kwaliteit Grasbekleding Dijken Wageningen Environmental Research heeft ruim 25 jaar ervaring met onderzoek en advies over erosiebestendigheid en biodiversiteit van dijkgraslanden. We denken graag met u mee bij het vinden van een oplossing bij een probleem of bij het zoeken naar kansen in het gevoerde dijkgraslandbeheer.