Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN)

Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand, gebaseerd op een combinatie van geodata, waarbij satellietgegevens een belangrijke informatiebron zijn. Sinds 1986 wordt het bestand gemaakt met een frequentie van eens per 3-6 jaar.