LGN2018

LGN2018

In de naamgeving van het nieuwste LGN-bestand blijkt direct al een van de vernieuwingen. Vanaf heden is het streven om elk jaar een nieuwe versie uit te brengen die het actuele landgebruik weergeeft. Landelijk Grondgebruik Nederland wordt ook in een abonnementsvorm aangeboden.

Het LGN2018-bestand geeft het landgebruik weer met een ruimtelijke resolutie van 5 x 5 meter. Er worden 48 landgebruikstypen onderscheiden. Bekijk een presentatie van de nieuwe versie en download een proefgebied van LGN2018 (GeoTIFF-bestand, te openen met bijvoorbeeld ArcGIS).

Wat is LGN2018?

LGN2018 is een gridbestand met een ruimtelijke resolutie van 5 x 5 meter. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, natuur en stedelijke klassen onderscheiden. Voor het maken van LGN2018 zijn o.a. de volgende bestanden gebruikt: Top10NL (versie 2018), Basis Registratie Percelen 2018 (BRP2018), Bestand Bodem Gebruik 2015 (BBG2015), Basiskaart Natuur 2017 (BKN2017), AHN2/3 en LGN7. Daarnaast zijn satellietbeelden (m.n. Sentinel-2) en luchtfoto’s uit 2018 bij de classificatie gebruikt. Het bestand LGN2018 is eind juni 2018 opgeleverd.

Innovaties

De jaarlijkse productie van het LGN is mogelijk gemaakt door het verbeteren en grotendeels automatiseren van het productieproces (scripting) waardoor de doorlooptijd sterk verkort is. Naast de innovaties in het productieproces zijn t.o.v. LGN7 ook inhoudelijk allerlei veranderingen in LGN2018 doorgevoerd. Naast de vergroting van het ruimtelijke detail (van 25*25m naar 5*5m), is de thematiek van m.n. de natuur sterk verbeterd door o.a. het gebruik van multi-temporele Sentinel-2 beelden en het AHN2/3 bestand. In totaal zijn er 8 nieuwe natuurklassen in LGN2018 bijgekomen. Verder zijn de reeds bestaande natuurklasse duidelijker gedefinieerd. Ook de definiëring van de hoogveengebieden is verbeterd op basis van additionele informatie. En als laatste verbetering is de klasse “overig grondgebruik in het agrarisch gebied” (LGN klasse 27) toegevoegd. Het betreft m.n. de gebieden rond kassen en boerderijen (erven).

Rapport LGN2018

In dit rapport wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het bestand, de legenda, de productiemethode, de landgebruiksveranderingen en de nauwkeurigheid van het bestand.