LGN2020

Sinds 2019 is gestart met de jaarlijkse productie van LGN. LGN2018 was met een weergave van het landgebruik voor het referentiejaar 2018 het eerste resultaat van deze vernieuwing. Het LGN2020 bestand is het derde bestand in de reeks van jaarlijks geproduceerde LGN bestanden.

Wat is LGN2020?

Het LGN2020 bestand is een gridbestand dat het landgebruik van Nederland weergeeft voor het referentiejaar 2020. Het ruimtelijk en thematische detail, 5 x 5 meter respectievelijk 48 landgebruiksklassen, zijn gelijk gebleven aan het LGN2018 bestand. Echter op basis van de meest recente versies van de Basis Registratie Percelen (BRP2020) en de Basis Registratie Topografie (BRT oftewel Top10NL versie november 2020) heeft een actualisatie van het LGN2019 bestand plaats gevonden. Actualisatie van het landgebruik binnen de natuur heeft niet plaats gevonden. Bij de productie van het LGN2020 bestand dezelfde methodiek gebruikt als voor LGN2018 hetgeen het productie proces aanzienlijk heeft versneld.

Monitoring LGN2019-LG2020

Voor de productie van LGN2020 is LGN2019 als basis genomen en is dezelfde methodologie gebruikt. Door gebruik te maken van de meest recente versies van de bestanden Basis Registratie Percelen (BRP2020) en de Basis Registratie Topografie (BRT oftewel Top10NL versie november 2020) is het mogelijk om op individueel LGN klasse niveau verschillende type veranderingen te monitoren. Veranderingen tussen verschillende gewassen, kassen, boomgaarden, boom- en fruitkwekerijen, veranderingen naar stedelijke klassen en veranderingen in bos- en moerasarealen zijn nu bijvoorbeeld te volgen in de tijd. Ook zijn bepaalde veranderingen naar nieuwe natuur (bos, heide, zand, (deels) natuurlijke graslanden) te monitoren. Veranderingen tussen natuurklassen en veranderingen naar natuurklassen, die gebaseerd zijn op satelliet- en/of hoogte informatie, zijn echter niet te volgen. De natuurclassificatie voor LGN2018, die gebaseerd was op de classificatie van satellietbeelden uit 2018 en AHN2/3 bestanden, is namelijk niet geactualiseerd. Naast het monitoren van veranderingen op het niveau van de individuele LGN klassen is ook monitoring mogelijk op het niveau van de geaggregeerde LGN monitoringsklassen.