Gas

Flux- en gehaltemetingen van broeikasgassen en zuurstofprofielen in een bodemkolom.

Gasmetingen

  • Broeikasgas metingen: Bepaling van fluxen van verschillende broeikasgassen (N2O, CO2, CH4) van (on)verstoorde monsters door gebruik te maken van een foto-akoestische infrarood multi-gas monitor
  • Zuurstofprofiel methode: Bepaling van O2 profielen in bodemmonsters als een functie van watergehalte en tijd.