Textuur en Structuur

Bepaling van parameters die een goed structureerde bodem karakteriseren.

Textuur- en Structuurmetingen

  • Aggregaat Stabiliteit: Bepaling van de stabiliteit van bodemaggregaten in het natte zeef apparaat.
  • Atterberg grenzen: Bepaling van de Plasticiteitsgrens, Vloeigrens met het apparaat van Casagrande en Plasticiteits Index.
  • Gravimetrische methode: Bepaling van het watergehalte en droge bulkdichtheid. NEN5781/ISO11272
  • Organische Stof: Bepaling van het gloeiverlies en een goede schatting van het organische stof gehalte. NEN5754
  • Poriënvolume: Bepaling van het volume van de poriën in onverstoorde bodemmonsters
  • Textuur: Bepaling van de korrelgrootteverdeling op gewichtsbasis door middel van de pipet- en zeefmethode
  • Uniaxiaal proef (compressie test): Bepaling samendrukbaarheid en drukhoogte in de tijd bij verschillende instelbare mechanische belastingen tot 7 bar.
  • X-ray Tomography: Bepaling van de 3D poriestructuur van verschillende poreuze media