Software, modellen en databases

Software, modellen en databases

Onze software, modellen en databases, gebaseerd op de omgevingswetenschappen, worden door overheid en private sector gebruikt als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. Daarnaast helpen ze het wetenschappelijk proces te ondersteunen. De modellen die we gebruiken en voortdurend doorontwikkelen gaan bijvoorbeeld over de geschiktheid van habitats voor specifieke planten en diersoorten, de ontwikkeling van bosgebieden onder verschillende beheersomstandigheden, of oogstvoorspellingen gebaseerd op historische en weerdata. Wageningen Environmental Research biedt deze software, modellen en databases aan gebruikers aan onder verschillende gebruiksvoorwaarden, die bij elk model worden vermeld.

Landbouw en gewasgroei

Klimaat

Ecologie, vegetatie en landschap

Mobiliteit en economie

Pesticiden

Water