BioESoil

De tool BioESoil is ontwikkeld door Wageningen Environmental Research en CLM om de effecten van bio-energie op de bodemkwaliteit te beoordelen. De ontwikkeling van BioESoil is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De tool houdt rekening met de afvoer van nutriënten bij de productie van bio-energie, met het potentiële rendement van voedingsstoffen en effecten op organische stof in de bodem. De tool werd ontwikkeld om een eenvoudig te gebruiken interface te hebben dat geschikt is op grote en kleine schaal voor gebruikers en producenten van bio-energie.

Foto: Grondstof voor Bio-energie: suikerriet.


Meer informatie in het Nederlands: www.bioesoil.nl

Meer informatie in het Engels en download: BioESoil