Bodemkaarten

Bodemkaarten

Bodemkaarten geven informatie over belangrijke kenmerken van het bodemprofiel tot een diepte van ca. 1 meter, zoals aard en dikte van de bouwvoor, gelaagdheid in de zone onder de bouwvoor, bodemvorming, de aanwezigheid van kalk en de fluctuatie van het grondwater.