Geomorfologische kaarten

Geomorfologische kaarten

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak.

Deze tak van aardwetenschappen omvat het karakter van het reliëf, het omschrijven van de gedaante van de vormen en het onderzoek naar hun ontstaanswijze. Op een geomorfologische kaart vinden we deze aspecten dan ook terug: informatie over hoogteverschillen, genese (ontstaan) en ouderdom voor een specifiek kaartelement. Al deze elementen vormen samen patronen die het verhaal van het ontstaan en de vorming van het landschap vertellen. De eerste, gedetailleerde landsdekkende en digitale versie van de geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, is in 2003 gereed gekomen.

Tot de toepassingsvelden behoren o.a. onderzoek naar aardkundige kwaliteiten van natuur en landschap, monitoring van het reliëf, archeologie en inrichtings- en plannings-vraagstukken. Met het beschikbaar komen van gedetailleerde hoogte-informatie uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om meer detail en nieuwe vormen in kaart te brengen. Inmiddels zijn voor enkele gebieden geomorfologische kaarten op schaal 1 : 10 000 gerealiseerd.

Beschikbare producten: