Veelgestelde vragen over HGN

Veelgestelde vragen over HGN

Waar kan ik metadata over de HGN bestanden vinden?

Metadata van de verschillende HGN-bestanden is te vinden in het Nationaal Georegister.

Wat is het verschil tussen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid?

Met nauwkeurigheid of Producers Accurancy wordt bedoeld welke fractie van een klasse op de kaart in het bestand ook tot de klasse is gerekend. Kortweg is een pixel heide op de kaart ook als heide op die plek in het geclassificeerde bestand terecht gekomen. Een hoge nauwkeurigheid kan desondanks betekenen dat er meer heide in het bestand voorkomt dan op de kaart aanwezig is. Dat is dan ten koste gegaan van andere klassen. Deze hebben dan een lagere nauwkeurigheid.

Met betrouwbaarheid of Users Accurancy wordt bedoeld welke fractie van een klasse in het bestand op de kaart ook als die klasse is aangegeven. Een hoge betrouwbaarheid betekent bijvoorbeeld dat vrijwel alle heide in het bestand ook daadwerkelijk heide op de kaart is. Een hoge betrouwbaarheid kan wel betekenen dat er meer heide op de kaart voorkomt dan in het bestand.

Een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een klasse betekent dat vrijwel alle heide op de kaart ook in het bestand voorkomt en vrijwel alle heide in het bestand ook op de kaart voorkomt. Er is dan sprake van een 1:1 vertaling

ter illustratie:

accuracy.png

Wat is de schaal van HGN?

De schaal van HGN edities 1960, 1970, 1980 en 1990 komt ongeveer overeen met een schaal van 1:50.000 en het bestand is dus met name geschikt voor toepassingen op regionale en landelijke schaal. De schaal van HGN1900 komt ongeveer overeen met een schaal van 1 : 75.000.


Wat is de grootte van gridcellen in HGN?

De cellen in de HGN edities 1960, 1970, 1980 en 1990 hebben een grootte van 25 meter.  De cellen van HGN1900 hebben een grootte van 50 meter. Verder is het zo dat de cellen van alle HGN-bestanden precies over elkaar vallen, er zijn dus geen verschuivingen tussen de bestanden.

Van welk jaar zijn de HGN-bestanden?

De HGN edities zijn samengesteld uit topografische kaartbladen die rond het jaar van de HGN editie verkend zijn. Deze hebben een spreiding van plus of min vijf jaar rond het jaartal van de editie. Voor HGN1990 is dit bijvoorbeeld 1985 tot 1995. Voor elke editie geldt dat voor ieder kaartblad het verschil in verkenningsdatum ongeveer tien jaar is.

Hoe vaak wordt HGN geactualiseerd?

Er zijn momenteel geen plannen om andere edities van HGN te vervaardigen.

Wat is de legenda van HGN?

Er zijn voor de HGN edities twee legenda's , één voor HGN1900 en één voor HGN1960 t/m HGN1990.

Capture.PNG


De verschillen zijn :

  • HGN1900 heeft de klassen loofbos en naaldbos terwijl de overige HGN edities alleen de klasse bos hebben.

  • HGN1960 t/m HGN1990 hebben de klassen bebouwd gebied en kassen, deze komen in HGN1900 niet voor. HGN1900 heeft wel de klasse overig, deze heeft echter geen 1 op 1 relatie met de klassen bebouwd gebied en kassen uit de overige HGN edities.

  • In de legenda van HGN1960 t/m HGN1990 zijn twee extra klassen opgenomen: 98 – Baarle Nassau en 99 – Buitenland en Noordzee. Deze zijn toegevoegd om een controle op het voorkomen van lege cellen (NoData) uit te kunnen voeren.


Waar wordt het HGN-bestand voor gebruikt?

De HGN-bestand wordt met name gebruikt voor toepassingen op het gebied van waterbeheer, milieubeheer, ruimtelijke planning en natuurbeheer.


Is HGN te combineren met TOP10NL?

Het combineren van bestanden met een verschillende schaal blijft een lastige kwestie. Het antwoord op deze vraag zal voornamelijk afhangen van de beoogde toepassing. Indien de schaal van HGN toereikend is voor de betreffende toepassing dan zal een combinatie van deze bestanden waarschijnlijk weinig problemen opleveren. Als de toepassing echter is gekoppeld aan schaal van de TOP10NL dan zult u de nodige voorzichtigheid in acht moeten nemen. Door verschillen in geometrische nauwkeurigheid zullen wegen bijvoorbeeld soms niet op exact dezelfde plaats liggen.

Daarnaast speelt ook het verschil in tijd tussen de HGN bestanden en TOP10NL een grote rol. Veel topografische grenzen zijn veranderd of verdwenen waardoor het grondgebruik uit HGN geheel anders is dan in de TOP10NL. Een voorbeeld van een mogelijke combinatie is het toevoegen van de historisch grondgebruiksklasse als attribuut aan de TOP10NL.


Kunnen de verschillende HGN edities gebruikt worden om veranderingen in het grondgebruik in tijd te analyseren (monitoring)?

Ja, de HGN edities geven een goed beeld van de veranderingen in het grondgebruik van Nederland tussen 1900 en 1990.

In welke bestandsformaten kan HGN worden geleverd?

HGN wordt standaard geleverd als GeoTiff. In overleg zijn andere formaten mogelijk.

Kan HGN ook gebruikt worden zonder een GIS?

Ja, het is mogelijk om HGN als plaatje te bekijken in standaard photo viewer software

Wat zijn de kosten voor de HGN bestanden?

De basisprijs voor HGN is €0,60 per vierkante kilometer voor één editie. Bij grotere oppervlakten of meerdere edities wordt er korting gegeven. Eén editie van HGN voor heel Nederland kost €19.272,00. Een totaalpakket met alle vijf de edities voor heel Nederland kost €57816,00. Voor onderwijsinstellingen gelden lagere tarieven. Een exacte prijsopgave kunt u aanvragen via het Helpdesksysteem van de GeoDesk.

Wat is de benodigde hard- en software?

Om HGN-bestanden te kunnen gebruiken is GIS-software benodigd waarmee rasterbestanden ingelezen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn ArcGIS of QGIS.

Wat is het benodigde kennisniveau om de HGN-bestanden te kunnen gebruiken?

Om met HGN-bestanden te kunnen werken, is basale kennis van GIS-software nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de rapporten over HGN worden gelezen om op een juiste manier met de HGN-bestanden te kunnen werken. Deze rapporten staan hier.