Legenda LGN2018

De legenda van LGN2018 is uitgebreid met 9 klassen. De volgende tabel laat de 48 landgebruiksklassen van LGN2018 zien. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het rapport ‘LGN2018: Een nieuwe weergave van het grondgebruik in Nederland’.

LGN2018_legend_NED_v4.png