Legenda LGN2019

De legenda van LGN2019 is gelijk gebleven aan die van LGN2018. De volgende tabel laat de 48 landgebruiksklassen van LGN2019 zien. Voor een uitgebreide beschrijving van de legenda wordt verwezen naar het rapport ‘LGN2018: Een nieuwe weergave van het grondgebruik in Nederland’.

LGN2019_legend_NED_v4.png