LGN3/LGN3plus

Het LGN3-bestand is gebaseerd op satellietbeelden uit 1995 en 1997, het TOP10-vector bestand en de landbouwstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Weinig aan verandering onderhevige landgebruiksklassen zijn uit het LGN2-bestand overgenomen en geactualiseerd in LGN3.

Het bestand wordt gekenmerkt door een legenda met 5 hoofdklassen die onderverdeeld zijn naar in totaal 25 subklassen. De informatie is opgeslagen in een rasterbestand met cellen van 25m*25m.

Het LGN3plus-bestand is een uitbereiding van het LGN3-bestand met 14 klassen waarmee het totaal aantal klassen op 39  komt te liggen. De LGN3 natuurklassen droge heide (klasse 13), overig open begroeid natuurgebied (klasse 14) en kale grond in natuurgebied (klasse 15) zijn met behulp van satellietbeelden, TOP10vector, CBS-bodemstatistiek en aanvullende informatie uit hardcopy vegetatie kaarten verder onderverdeeld. Ook voor dit bestand geldt dat de informatie is opgeslagen in een rasterbestand met cellen van 25m*25m.

LGN Actualiteit.jpg

De actualiteit van het bestand wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van geschikte satellietbeelden, voor het LGN3-bestand zijn dit satellietbeelden uit 1995 en 1997. Bij de productie van het LGN3-bestand is het bestand opgedeeld met behulp van de grenzen van de CBS landbouwgebieden. De verdeling van de gebieden verschilt sterk met het LGN2 bestand.

De landbouwgebieden in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg zijn met data van 1997 geclassificeerd, de overige provincies met data van 1995. De multi-temporele gewasclassificatie is voor 1997 gebaseerd op beeldopname voor drie tijdstippen, terwijl de classificatie van gewassen op satellietbeelden uit 1995 op vier tijdstippen is gebaseerd.