LGN4

Het LGN4-bestand is de vierde in een serie landgebruiksbestanden waarvan de eerste in 1988 is ontwikkeld.

LGN1 en LGN2 waren nog experimentele bestanden met en beperkte nauwkeurigheid en duidelijke tekortkomingen. Met de derde versie (LGN3plus) zijn deze tekortkomingen grotendeels opgelost en is de bruikbaarheid van het bestand voor toepassingen op het gebied van natuur en ecologie sterk verbeterd.

Het LGN4-bestand biedt wederom nieuwe toepassingsmogelijkheden ten opzichte van de voorgaande versies. Belangrijke verbeteringen die in doorgevoerd zijn in het LGN4-bestand zijn een koppeling van de landbouwgewassen aan TOP10-vector en de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1995-2000 hebben voorgedaan.

De actualiteit van het bestand wordt bepaald door de aanwezigheid van geschikte satellietbeelden, voor het LGN4-bestand zijn dit satellietbeelden uit 1999 en 2000. Bij de productie van het LGN4-bestand wordt het bestand opgedeeld met behulp van de grenzen van de CBS landbouwgebieden.

LGN4.png

De landbouwgebieden in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg zijn met data van 2000 geclassificeerd, de overige provincies met data van 1999. De enige uitzondering op deze regel zijn twee CBS-landbouwgebieden in West-Gelderland (CBS nummers 2505 en 2506), voor deze gebieden waren geen geschikte satellietbeelden van 2000 beschikbaar waardoor deze met data van 1999 moesten worden geclassificeerd.

Het LGN4-bestand bestaat niet uit een enkel rasterbestand, maar wordt gevormd door een collectie van bestanden. Het LGN4-bestand bestaat uit de volgende bestanden:

  1. LGN4 raster
  2. LGN4 gewas
  3. LGN4 monitoring