LGN5

Het LGN5-bestand komt inhoudelijk sterk overeen met het LGN4-bestand. De legenda en het productie proces vertonen veel gelijkenis. In tegenstelling tot LGN4 is echter een bladgrenzen vrije versie van TOP10-vector gebruikt (TOP10-vector SE).

Verder wordt er in het gewassenbestand niet meer met libraries gewerkt maar is het gehele bestand in een geodatabase gezet. Het LGN5 bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1999/2000 - 2003/2004 hebben voorgedaan.

De actualiteit van het LGN5-bestand wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van geschikte satellietbeelden uit 2003 en 2004. De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg worden met data van 2003 geclassificeerd, de overige provincies met data van 2004. De uitzonderingen op deze regel zijn:

a.    twee CBS-landbouwgebieden in West-Gelderland (CBS nummers 2505 en 2506), voor deze gebieden waren geen geschikte satellietbeelden van 2003 beschikbaar waardoor deze met data van 2004 moeten worden geclassificeerd

b.    twee CBS- landbouw gebieden in Oost Noord-Brabant (CBS3009 en 3010), voor deze gebieden waren geen geschikte satellietbeelden van 2004 beschikbaar voor de gewasclassificatie. Gewasclassificatie heeft daarom met beelden van 2003 plaats gevonden.

LGN5 Gewas.png

Het LGN5-bestand bestaat niet uit een enkel rasterbestand, maar wordt gevormd door een collectie van de volgende bestanden:

  1. LGN5 raster
  2. LGN5 gewas
  3. LGN5 monitoring
  4. LGN5 hoofdklassen
  5. LGN5 bedekkingstypen
  6. LGN5 natuur