LGN6

Het LGN6 bestand onderscheidt 39 landgebruiktypen. Het is een grid bestand met een ruimtelijke resolutie van 25*25 meter met als referentiejaar 2007/ 2008. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, natuur en stedelijke klassen onderscheiden.

Ten opzichte van het LGN5 bestand zijn enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd. De geometrie en thematiek op hoofdklassen is nu volledig gebaseerd op het Top10vector bestand (versie 2006). Verder is voor het stedelijk gebied aansluiting gezocht met het bestand ‘Bestand Bodem Gebruik (BBG2003)’ van het CBS en het bestand ‘Bebouwd Gebied (BG2003)’ van VROM. Daarnaast zijn de natuurlijke graslanden, rietmoerassen en duinen uit het bestand ‘BasisKaart Natuur (BKN2006)’ overgenomen. De bossen en heide zijn opnieuw geclassificeerd op basis van satellietbeelden uit 2007/2008. En verder zijn er enkele landgebruiksklassen verdwenen en bijgekomen:

  • de landgebruiksklassen naaldbos in bebouwd gebied (LGN5 klasse 21), veenweidegebied (LGN5 klasse 44) en kale grond in natuurgebied (LGN5 klasse 46) zijn verdwenen.
  • de landgebruiksklassen zijn boomkwekerijen (klasse 61), fruitkwekerijen (klasse 62) en gras in secundair bebouwd gebied (klasse 28) zijn nieuw.
  • het stedelijke gebied in LGN6 is nu onderverdeeld in primair en secundair bebouwd gebied. De bebouwing, het gras en het bos binnen het stedelijk gebied zijn nu onderverdeeld in bebouwing, gras of bos in primair of secundair bebouwd gebied.
LGN Actualiteit.jpg

De actualiteit van het LGN6 bestand wordt in hoge mate bepaald door de gebruikte bestanden: Top10vector (versie 2006), BBG2003, BG2003, satellietbeelden uit 2007 of 2008 en de luchtfoto’s met opname jaar 2006. De interpretaties van landgebruiksveranderingen en gewasclassificaties zijn gebaseerd op de satellietbeelden uit 2007/2008. De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg zijn met data van 2007 geclassificeerd, de overige provincies met data van 2008. Er zijn de volgende twee uitzonderingen op deze regel:

a.    twee CBS-landbouwgebieden in West-Gelderland (CBS nummers 2505 en 2506): voor deze gebieden waren geen geschikte satellietbeelden van 2007 beschikbaar waardoor deze met data van 2008 zijn geclassificeerd.

b.    twee CBS landbouwgebieden in Oost-Brabant (CBS nummer 3009 en 3010): voor deze gebieden waren geen geschikte satellietbeelden van 2008 beschikbaar waardoor deze met data van 2007 zijn geclassificeerd.”

Het LGN6-bestand bestaat net als LGN5 niet uit een enkel rasterbestand, maar wordt gevormd door een collectie van bestanden. Het LGN6-bestand bestaat uit de volgende bestanden:

  1. LGN6 raster
  2. LGN6 gewas
  3. LGN6 monitoring
  4. LGN6 veranderingen
  5. LGN56
  6. LGN65