Landgebruiksveranderingen tussen LGN3-4 en LGN4-5

Landgebruiksveranderingen zijn te volgen tussen LGN3-4 en LGN4-5 voor de volgende landgebruiksklassen:


Tabel overnemen WORD: http://www.alterra.wur.nl/NL/Producten/GIS-bestanden/LGN/intro_vergelijking_landgebruiksveranderingen/


Agrarisch gebiedGlastuinbouw


Boomgaard


Bos


Water


Bebouwd gebied


Hoofdwegen en spoorwegen


Natuurgebied

Deze 8 monitoringsklassen zijn aggregaties van de 39 LGN landgebruiksklassen. Binnen deze geaggregeerde klassen kunnen nog veel meer veranderingen optreden. In het algemeen kan gesteld worden dat de verschillen tussen bestanden groter zijn, d.w.z. ze beslaan een groter oppervlak, dan in het veranderingsbestand is aangegeven.

Landgebruiksveranderingen tussen LGN1 en LGN2 en tussen LGN2 en LGN3 zijn niet te monitoren a.g.v. van methodische verschillen (o.a. legenda).