LGN3-4Tabel uit WORD overnemen http://www.alterra.wur.nl/NL/Producten/GIS-bestanden/LGN/intro_vergelijking_landgebruiksveranderingen_LGN3_4/

Veranderingen in landgebruik t.o.v. LGN3 voor de 8 monitoringsklassen.
Oppervlakte Veranderingen Veranderingen Veranderingen Veranderingen Verschil Verschil
LGN3 (toename ha) (toename %) (afname ha) (afname %) (ha) (%) Agrarisch gebied 2300520 4435 0.19 31725 1.38 -27290 -1.19 Kassen 12816 1034 8.07 383 2.99 651 5.08 Boomgaarden 32167 1167 3.63 4637 14.42 -3470 -10.79 Bos 306369 1016 0.33 458 0.15 558 0.18 Water 774805 2297 0.30 534 0.07 1763 0.23 Stedelijk gebied 465484 19919 4.28 809 0.17 19111 4.11 Infrastructuur 100094 196 0.20 14 0.01 182 0.18 Natuur 160451 8813 5.49 318 0.20 8495 5.29 Total 4152706 38879 0.94 38879 0.94 0 0.00


De oppervlakten voor de 8 monitoringsklassen uit LGN3 zijn hierbij als basis genomen. In totaal is 0.94% (38879ha) van Nederland in landgebruik veranderd gedurende periode 1995/1997 -1999/2000. Belangrijkste veranderingen zijn de afname aan agrarisch gebied (ruim 27000ha) en de toename aan stedelijk gebied (ruim 19000ha). Verder vallen de relatieve afname aan boomgaarden (10.79%) en de toename aan natuur (5.29%) en kassen (5.08%) op. Ook hier valt de interne dynamiek voor de klasse kassen op (toename 8.07%, afname 2.99%).

Het type verandering tussen LGN3 en LGN4 als percentage van het totaal aantal veranderingen voor de 8 monitoringsklasse.

Het beeld is grotendeels hetzelfde als voor LGN4 – LGN5. De meeste veranderingen vinden plaats van agrarisch gebied naar stedelijk gebied (ruim 47% van het totaal aan veranderingen). Een goede tweede is de verandering van agrarisch gebied naar natuur (ruim 20%). Ruim 81% van veranderingen vinden plaats van agrarisch gebied naar de andere klassen. Opvallend is echter het grote aantal veranderingen van boomgaarden naar agrarisch gebied (ruim 10% van het totaal aan veranderingen tussen LGN3 en LGN4).