LGN4-5

Tabel overnemen uit WORD  http://www.alterra.wur.nl/NL/Producten/GIS-bestanden/LGN/intro_vergelijking_landgebruiksveranderingen_LGN4_5/


Veranderingen in landgebruik t.o.v. LGN4 voor de 8 monitoringsklassen.


Oppervlakte Veranderingen Veranderingen Veranderingen Veranderingen Verschil Verschil
LGN4 (toename ha) (toename %) (afname ha) (afname %) (ha) (%) Agrarisch gebied 2256640 622 0.03 23919 1.06 -23297 -1.03 Kassen 13483 1218 9.03 479 3.55 739 5.48 Boomgaarden 27901 1483 5.32 632 2.27 851 3.05 Bos 311799 737 0.24 844 0.27 -107 -0.03 Water 777493 2228 0.29 690 0.09 1538 0.20 Stedelijk gebied 489787 15346 3.13 329 0.07 15017 3.07 Infrastructuur 100503 1055 1.05 5 0.00 1050 1.04 Natuur 175102 5074 2.90 866 0.49 4208 2.40 Total 4152708 27764 0.67 27764 0.67 0 0.00
Analyse van de landgebruiksveranderingen geeft een percentage van 0.67% (27764 ha) aan veranderingen voor de periode 1999 – 2004. Voor de percentages zijn de LGN4 oppervlakten als uitgangssituatie genomen. De belangrijkste verandering in absolute getallen is de afname aan agrarisch gebied (ruim 23000ha) en de toename van stedelijk gebied (ruim 15000ha). Daarnaast is de relatieve toename aan kassen (5.48%) en boomgaarden (3.05%) opvallend. Echter de ‘interne’ dynamiek voor kassen (en boomgaarden) is ook groot: 9.03% aan nieuwe kassen en 3.55% aan verdwenen kassen.

Het type verandering tussen LGN4 en LGN5 als percentage van het totaal aantal veranderingen voor de 8 monitoringsklasse.De meeste veranderingen vinden plaats van agrarisch gebied naar stedelijk gebied (ruim 50% van het totaal aan veranderingen). Een goede tweede is de verandering van agrarisch gebied naar natuur (ruim 15%). Ruim 86% van veranderingen vinden plaats van agrarisch gebied naar de andere klassen.