Legenda vergelijking LGN-bestand

De tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de legenda van het LGN-bestand. Vanaf LGN3plus tot LGN5 is de legenda gelijk gebleven waardoor het monitoren van landgebruiksveranderingen op hoofdklassen mede mogelijk werd.

In LGN6 hebben kleine verschuivingen in de legenda plaats gevonden. Echter het volgen van veranderingen op monitoringsklasse is mogelijk gebleven.
tabel1.PNG
tabel2.PNG
tabel3.PNG