Methodiek LGN-bestanden

methods_k1.jpg

De powerpoint presentatie “LGN1 – LGN5: Methodological developments and requirements” laat de ontwikkeling en beperkingen in de methodologie van de LGN-bestanden zien. Bij de beschrijving van de verschillende bestanden worden de verschillen tussen de bestanden en de in de afgelopen 20 jaar gerealiseerde verbeteringen nader toegelicht. In een korte algemene schets wordt verantwoording afgelegd t.a.v. de randvoorwaarden waarmee de ontwikkeling van het LGN bestand te maken heeft gehad. Meer specifiek wordt ook verantwoording afgelegd over de legenda en de ontwikkelingen daarin in de afgelopen 2 decennia.