Retentie

Bepaling van de retentiekarakteristiek / pF-curve, watersfstotendheid, krimp en capillaire stijghoogte van bodemmonsters.

Retentiemetingen

 • Polymeer Tensiometer: Bepaling van de drukhoogte in bodem tot -1.6 MPa. Water gevulde tensiometers functioneren maar tot –0.085 MPa: PDF met meer info (27,4 Kb; Engelstalig)
 • Hangende water kolom: Bepaling van de waterretentiekarakteristiek / pF-curve (inclusief hysterese). Drukhoogtebereik: -5 tot – 200 cm NEN5786/ISO11274
 • Kaolin box: Bepaling van de waterretentiekarakteristiek / pF-curve (inclusief hysterese). Drukhoogtebereik: -100 tot -700 cm. NEN5787/ISO11274
 • MAPHSS: Method with Automatically imposed Pressure Heads on Soil Samples. Volledig automatische bepaling van de waterretentiekarakteristiek (inclusief hysterese). Drukhoogtebereik: -0.5 tot – 600 cm
 • Drukcellen: Bepaling van de waterretentiekarakteristiek (droogcurve). Drukhoogtebereik: -1000 tot -15000 cm. NEN5788/ISO11274
 • Zand Box: Bepaling van de waterretentiekarakteristiek (inclusief hysterese). Drukhoogtebereik: -2.5 tot -150 cm. NEN5787/ISO11274
 • Suction Plate: Bepaling van de waterretentiekarakteristiek (incl hysterese). Drukhoogtebereik: - 50 tot -700 cm.
 • Waterafstotendheid - Alcohol% test: Bepaling van de waterafstotentdheiddoor gebruik te maken van toenemende alcohol percentages: hoe hoger het alcoholpercentage dat nodig is om een druppel te laten infilteren in 5 sec. hoe hoger de waterafstotendheid.
 • Waterafstotendheid - Kritisch Watergehalte (Critical Soil Water Content): Bepaling van het watergehalte waaronder de bodem waterafstotend is.
 • Waterafstotendheid - WDPT-test: Kwantificering van de waterafstotendheid door bepaling van de waterdruppel infitratietijd van 3 druppels op bodemmonsters.
 • Waterafstotendheid - Wetting Rate: Bepaling van de mate van vernatting van droge bodemmonsters
 • Verdampingsmethode: Bepaling van de waterretentiekarakteristiek / pF-curve en de onverzadigde waterdoorlatendheid. Drukhoogtebereik: -10 tot –700 cm. NEN5791/ISO11275
 • Multistep: Bepaling van de waterretentiekarakteristiek / pF-curve en de onverzadigde waterdoorlatendheid. Drukhoogtebereik: 0 tot – 1000 cm
 • Zuurstof profiel methode: Bepaling van O2 profielen in bodemmonsters als een functie van watergehalte en tijd.
 • Krimpkarakteristiek: Bepaling van de krimp door het meten van gewicht en volume van veen en kleigronden tijdens verdamping.
 • Capillaire stijghoogte: Bepaling van de capillaire stijghoogte bij een gegeven verdampingsflux door gebruik te maken van de verdampingsmethode.
 • Gravimetrische methode: Bepaling van het watergehalte en droge bulkdichtheid. NEN5781/ISO11272