Over het Bodem Hydro-Fysisch Laboratorium

Het Bodem Hydro-Fysisch lab is onderdeel van onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research. Daarmee is het lab een integraal onderdeel van onderzoek en advies op het gebied van bodem, water en atmosfeer. In het lab voeren wij metingen uit aan bodemmonsters, voornamelijk om te bepalen hoe water, gas en stof zich door de bodem beweegt of juist wordt vastgehouden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht als u standaard metingen uitgevoerd wilt hebben waarbij de resultaten steeds kritisch worden bekeken, maar ook als u op zoek bent naar een aangepast specialistisch meetprogramma. Door de organisatiestructuur van Wageningen University & Research kunnen wij voor u eenvoudig aansluiting zoeken bij andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld Remote Sensing, Ecologie, Waterbeheer, Landinrichting of Dierwetenschappen.

In wat zijn we uniek?

Het Bodem Hydro-Fysisch lab is een combinatie van een onderzoekslab en een standaard lab en is onderdeel van een kennisinstelling, waardoor er grondige kennis van de methoden en achterliggende theorie aanwezig is. Met deze kennis en ervaring bent u altijd verzekerd van gedegen analyseresultaten en heeft u een gesprekspartner die zich kan verplaatsen in uw onderzoeksvraag. Deze condities en de variƫteit aan metingen vormen een unieke combinatie in Nederland.

Voorbeeldprojecten

Het Bodem Hydro-Fysisch lab wordt veelvuldig ingezet in grote onderzoeksprojecten van bijvoorbeeld de EU, de dijkdoorbraak in Wilnis, de pilot van het waterbergingsgebied Salland, kalibratiemetingen van het KNMI, pilots van onderwaterdrains in het veenweidegebied, het opstellen van bodemfysische databases zoals de Staringreeks en Priapus-BIS. Ook wordt het lab vaak ingeschakeld bij promotieonderzoeken, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de gevolgen van bosbranden op waterdoorlatendheden en waterafstotendheden.

Wat is onze ambitie en drijfveer?

Als beheerders van het lab zorgen we er voor dat de faciliteiten modern en up-to-date zijn. We zijn steeds op zoek  naar nieuwe technieken en naar verbetering van bestaande methodieken, zodat we onze klanten optimaal van dienst kunnen zijn.