Bodembiologisch onderzoek

CO2-analyzer
CO2-analyzer
Pot experiment
Pot experiment
Malen van gewasmonsters
Malen van gewasmonsters

Werkzaamheden

Experimenteel labonderzoek op het aandachtsgebied van bodembiologie en bodemvruchtbaarheid. Soms in combinatie met kasproeven. Opdrachtgevers zijn leerstoelgroepen, Wageningen Environmental Research, Wageningen Plant Research, NMI en derden.

Voorbeelden van onderzoek:

  • respiratiemetingen
  • emissiemetingen
  • potentiële en actuele denitrificatie proeven
  • mineralizatieproeven, N en C mineralizatie
  • ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe analysemethoden
  • adsorptie- en desorptieproeven (o.a. fosfaat, zware metalen)
  • kwantificeren en determineren van regenwormen, potwormen en nematoden
  • N-fumigatieproeven
  • N15 experimenten