Bodemchemisch onderzoek

Titratie experiment
Titratie experiment
DMT-cel + grondkolom
DMT-cel + grondkolom
AAS-meting
AAS-meting


Werkzaamheden:

Experimenteel labonderzoek op het aandachtsgebied van bodemscheikunde. Opdrachtgevers zijn leerstoelgroepen, Wageningen Environmental Research en derden.

Voorbeelden van onderzoek:

  • kolomproeven
  • ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe analysemethoden
  • adsorptie- en desorptieproeven
  • DMT-experimenten (Donnan Membraan Techniek)
  • Karakterisering van nanodeeltjes (FFF: Flow-Field Fractionation)