Chemische analyses

CBLB maakt gebruik van geavanceerde analysemethoden.

Destructiebuizen
Destructiebuizen
ICP-MS
ICP-MS
samplingapparaat
Flow-system analyzer
Flow-system analyzer


Analyses

  • De analyse van anorganische componenten (totaalgehalten) in grond, gewas, compost, bodemvocht, voedings-oplossingen, etc.
  • De bepaling van de biologisch beschikbare fractie van voedingselementen en zware metalen in grond, etc. (o.a. middels een 0,01 M CaCl2 extractie).
  • De bepaling van bodemkarakteristieke parameters als pH, granulaire samenstelling (textuur, kleigehalte), organische stofgehalte, CEC (kationenbindingscapaciteit), EC (geleidingsvermogen), Pw (P-water), P-Al (P-ammonium lactaat), C-totaal, etc. 
  • Ontwikkeling en verbetering van analysemethoden.


Apparatuur

Het meetlab is uitgerust met moderne, geavanceerde analyse-apparatuur, zoals:

  • 2x ICP-AES (element analyse, ppm-niveau)
  • Hoge Resolutie ICP-MS (element analyse, ppb-ppt-niveau)
  • 3x Segmented Flow Analyzer (NH4, NO3, Nts, PO4, DOC, F)
  • Flow Injection Analyzer (Cl)
  • 2x TOC-analyzer