Soil Chemistry Laboratory (CBLB)

Het Laboratorium voor Bodemscheikunde (CBLB) is een toonaangevend laboratorium voor hoogwaardige chemische analyses met een focus op bodem-, gewas- en watermonsters. Op het gebied van chemische analyses en bodemscheikunde biedt het primair ondersteuning aan onderzoek en onderwijs van het Departement Omgevingswetenschappen van Wageningen University & Research, alsmede aan wetenschappers van andere WUR Science Groups.

Het CBLB faciliteert onderzoek met een breed scala aan experimentele faciliteiten en analytische technieken. Bovendien investeert het in de ontwikkeling en verbetering van analysemethoden en -technieken om daarmee tegemoet te komen aan opkomende analytische onderzoeksbehoeften.

Het lab beschikt over grote droogkasten en een reeks zeef-, maal- en mengapparatuur voor de voorbehandeling van vaste monsters, afgestemd op de specifieke eisen van latere analyses. De beschikbare experimentele faciliteiten variëren van gespecialiseerde apparatuur voor (batch en kolom) adsorptie- en desorptie studies van sporenelementen en nutriënten, donnan membraantechniek (DMT) analyses om vrije ionenconcentraties te kwantificeren, tot apparatuur voor (redox-gevoelige) experimenten onder verschillende atmosferen (glovebox). Daarnaast zijn er ook hulpmiddelen als state-of-the-art geautomatiseerd titratiesysteem en software, asymmetrische stromingsveldfractionering (AF4) voor karakterisering van nanodeeltjes, en chemische fractionering van natuurlijk organisch materiaal aanwezig.

Veelvoorkomende analyses in het laboratorium zijn

Veel voorkomende analyses in het laboratorium zijn:

 • Analyse van de anorganisch chemische samenstelling van bodem, gewas, compost, bodemvocht, oppervlaktewater, voedingsoplossingen, enz;
 • bepaling van de totale en biologisch beschikbare fractie van macro- en micronutriënten en sporenelementen in grond en bodemverbeteraars;
 • analyse van (verschillende fracties van) natuurlijke organische koolstof;
 • bepaling van bodemeigenschappen zoals textuur, gehalte aan organische stof, gehalte aan organische en anorganische koolstof, kationenuitwisselingscapaciteit (CEC), pH, geleidbaarheid (EC), alkaliteit, P-water (P-w), P-ammoniumlactaat (P-Al), enz.

Instrumenten

Het laboratorium is uitgerust met moderne, geavanceerde analytische instrumenten, zoals

 • ICP-OES (element analyse, ppm/ppb-niveau);
 • ICP-MS met hoge resolutie (element analyse, ppb/ppt-niveau);
 • gesegmenteerde flow analyzers (NH4, NO3, Nts, PO4, DOC, F);
 • geautomatiseerde discrete spectrofotometer (alkaliteit, SO4, Cl, NO2);
 • element analyser met droge verbranding (C, N);
 • HPLC (analyse van bestrijdingsmiddelen en andere organische verbindingen);
 • enzymactiviteit;
 • Laserdiffractie (korrelgrootteverdeling);
 • RockEval 7S (karakterisering van thermische stabiliteitsindicatoren van natuurlijk organisch materiaal, gebaseerd op C,H,O,S-analyse van pyrolyse- en oxidatieproducten).