meetlab

Faciliteit

Kraijenhoff van de Leur Laboratorium voor Water- en Sedimentdynamica

Het experimentele onderzoek van het Laboratorium voor Water- en Sedimentdynamica richt zich voornamelijk op morfologische reacties op kanaal- en landstromingen. Ons huidige onderzoek gaat over beekherstel, geulerosie en plastic verplaatsing.