Grondwaterdynamiek

Grondwaterdynamiek

De bodemkaart en grondwatertrappenkaart van Nederland (schaal 1 : 50.000) is tussen de jaren zestig en negentig gemaakt. Hierdoor is deze niet meer overal actueel; dit geldt met name voor de grondwatertrappen(Gt)kaart.

Actuele kaarten van de grondwatersituatie zijn bij waterschappen en provincies nodig bij het vaststellen van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en voor regionaal waterbeheer. In het landelijk beleid is deze informatie nodig voor het vaststellen van uitspoelingsgevoelige gronden in het kader van de mestwetgeving.

Sinds 1997 is Wageningen Environmental Research daarom bezig met de ontwikkeling van een nieuwe methode en het uitvoeren van projecten om de grondwaterdynamiek (Gd) in kaart te brengen en de, veelal verouderde, Gt-informatie uit de bodemkaart 1: 50.000 te actualiseren. Dit gebeurt in het kader van verschillende opdrachten van waterschappen, provincies en het minsterie van LNV.

Naast Gd kaarten zijn er ook kaarten met grondwaterstandsinformatie die volgens ander methodieken tot stand zijn gekomen. Klik hier voor een overzicht van de verschillende methodieken en hun bruikbaarheid.